asset

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

आङ्ग्लपदम्=[सम्पाद्यताम्]

संस्कृतानुवादः[सम्पाद्यताम्]

  • १। सम्पत्तिः
  • २। विशेषता
  • ३। पितुरार्जितम्

व्याकरणांशः[सम्पाद्यताम्]

१। पुंल्लिङ्गम् २। स्त्रीलिङ्गम् ३। नपुंसकलिङ्गम्

अन्यभाषासु[सम्पाद्यताम्]

आधारः[सम्पाद्यताम्]

आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN-978-81-87276-10-8

"http://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=asset&oldid=19133" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः