cot

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

आङ्ग्लपदम्[सम्पाद्यताम्]

संस्कृतानुवादः[सम्पाद्यताम्]

  • खट्वा

व्याकरणांशः[सम्पाद्यताम्]

स्त्रीलिङ्गम्

उदाहरणवाक्यम्[सम्पाद्यताम्]

पीठोपकरणस्य आपणे बहुविदाः खट्वाः लब्यन्ते ।

अन्यभाषासु

  • आङ्ग्ल्म्-bed

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN-978-81-87276-10-8

"http://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=cot&oldid=16958" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः