elimination

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

आङ्ग्लपदम्[सम्पाद्यताम्]

संस्कृतानुवादः[सम्पाद्यताम्]

  • अपनयनम्

व्याकरणांशः[सम्पाद्यताम्]

नपुंसकलिङगम्

उदाहरणवाक्यम्[सम्पाद्यताम्]

समाजतः भ्रष्टाचारस्य अपनयनम् सरकारैः न् कुर्यतॆचॆत् दॆशस्य सर्वनाशम् भवति ।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN-978-81-87276-10-8

"http://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=elimination&oldid=17884" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः