explosion

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

आङ्ग्लपदम्[सम्पाद्यताम्]

  • (file)

संस्कृतानुवादः[सम्पाद्यताम्]

  • विस्पॊटः

व्याकरणांशः[सम्पाद्यताम्]

पुल्लिङ्गम्

उदाहरणवाक्यम्[सम्पाद्यताम्]

१। यदा लॊकयानस्य अपघातः अभवत्, तदा विस्पॊटः अपि अनुगतः ।

२। मुम्बैनगरॆ १९९३ वर्षे धारावाहिकविस्पॊटाः अभवन् ।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN-978-81-87276-10-8

"http://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=explosion&oldid=20773" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः