उक्ष्

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search


यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

Apte[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


उक्ष् [ukṣ], 1, 6 U. (उक्षति, उक्षाञ्चकार, ववक्ष-क्षे Ved., औक्षीत्, उक्षितुम्, उक्षित)

To sprinkle, wet, moisten, pour down upon; औक्षन् शोणितमम्भोदाः Bk.17.9,3.5; उक्षांबभवुरभितो वपुरम्बुवर्षैः Śi.5,3; R.11.5.2; Ku.1.54.

To emit, send forth.

To scatter, throw out (as sparks).

To clean, purify.

To grow up, become strong (Ved.); मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम् Rv.1.114.7.

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


उक्ष् cl.1 P. A1. उक्षति, उक्षते( p. उक्षत्RV. i , 114 , 7 , and उक्षमाणAV. iii , 12 , 1 RV. iv , 42 , 4 , etc. ; उक्षां-चकार[ Bhat2t2. ; for ववक्षetc. See. वक्ष्] ; औक्षत्and औक्षीत्, उक्षितुम्)to sprinkle , moisten , wet RV. AV. S3Br. MBh. etc. ; to sprinkle or scatter in small drops; to emit; to throw out , scatter (as sparks) RV. AV. etc. ; to emit seed (as a bull); to be strong RV. i , 114 , 7 ; x , 55 , 7 , etc. : Caus. A1. उक्षयते, to strengthen RV. vi , 17 , 4 ; ([ cf. Lith. Ukana: Hib. uisg , uisge , " water , a river " ; uisgeach , " aquatic , watery , fluid , moist , pluvial: " Gk. ? , ? , ?: Lat. u1veo (for ugveo) , Umor , etc. ])

उक्ष् mfn. ifc. dropping , pouringSee. बृहद्-उक्ष्

उक्ष् mfn. becoming strongSee. साकम्-उक्ष्.

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=उक्ष्&oldid=227773" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः