कुटरु

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search

यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

कल्पद्रुमः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


कुटरुः, पुं, (कुट + “कुटः किञ्च्च” । उणां ४ । ८० । इत्यरुः किञ्च ।) वस्त्रगृहम् । इत्युणादिकोषः ॥ कानात् तांवु इति भाषा ॥

वाचस्पत्यम्[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


कुटरु¦ पु॰ कुट--अरु। वस्त्रगृहे (कानात्) उज्ज्वल॰ तस्यकौटिल्यकरणयोग्यत्वात्तथात्वम्।

शब्दसागरः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


कुटरु¦ n. (-रु) A tent, a house of cloth or canvas. E. कुट् to be crooked अरु Unadi aff.

Apte[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


कुटरुः [kuṭaruḥ], Ved.

A cock; Vāj.24.23.

A tent.

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


कुटरु m. a cock VS. xxiv , 23 MaitrS. TS. v

कुटरु m. a tent L.

Vedic Index of Names and Subjects[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


Kuṭaru is, according to the commentator Mahīdhara,[१] synonymous with Kukkuṭa, ‘cock.’ The word is found in the Yajurveda Saṃhitās only.[२]

Vedic Rituals Hindi[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


कुटरु पु.
पत्थर के रूप में मुर्गा, मा.श्रौ.सू. 1.2.2.17(इष्टि); एक पत्थर का नाम श्रौ.को. (अं)1.281.

 1. On Vājasaneyi Saṃhitā, xxiv, 23.
 2. Taittirīya Saṃhitā, v. 5, 17, 1;
  Maitrāyaṇī Saṃhitā, i. 1, 6;
  iii. 14, 4. 20;
  iv. 1, 6;
  Vājasaneyi Saṃhitā, xxiv. 23, 39.

  Cf. Zimmer, Altindisches Leben, 93.
"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=कुटरु&oldid=496442" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्