ज्वल्

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

सम्स्कृतम्[सम्पाद्यताम्]

क्रिया[सम्पाद्यताम्]

पठ् धातु परस्मै पदि

लट्[सम्पाद्यताम्]

एकवचनम् द्वि वचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः पठति पठतः पठन्ति
मध्यमपुरुषः पठसि पठथः पठथ
उत्तमपुरुषः पठामि पठावः पठामः
Translations[सम्पाद्यताम्]

नामरूपाणी[सम्पाद्यताम्]

शतृ[सम्पाद्यताम्]

ज्वलन्

शानच्[सम्पाद्यताम्]

ज्वल्यमानः

क्तवतु[सम्पाद्यताम्]

ज्वलितवान्

क्त[सम्पाद्यताम्]

ज्वलितः

यत्[सम्पाद्यताम्]

ज्वाल्यम्- ज्वलितुम् योग्यम्

अनीयर्[सम्पाद्यताम्]

ज्वलनीयम्

तव्यम्[सम्पाद्यताम्]

पठितव्यम्

णिच्[सम्पाद्यताम्]

ज्वालयति

अव्ययाः[सम्पाद्यताम्]

तुम्[सम्पाद्यताम्]

ज्वलितुम्

त्वा[सम्पाद्यताम्]

ज्वलित्वा

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=ज्वल्&oldid=23017" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः