अत्यनुबद्धानि पुटानि ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां ०६:२०, २४ मे २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक०६:२०, २४ मे २०२०परिणामाः अत्र सन्ति ।

Updates for this page are running twice a month.

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. फलकम्:F‏‎ (१,९७२ परिसन्धयः)
 2. फलकम्:/F‏‎ (१,९७२ परिसन्धयः)
 3. ब्राह्मण‏‎ (१,०३५ परिसन्धयः)
 4. तैत्तिरीय‏‎ (६९४ परिसन्धयः)
 5. ऐतरेय‏‎ (४०९ परिसन्धयः)
 6. उपनिषद्‏‎ (३९५ परिसन्धयः)
 7. स्पानिष्‏‎ (३८६ परिसन्धयः)
 8. रूसीय्‏‎ (३८१ परिसन्धयः)
 9. जेर्मन्‏‎ (३८१ परिसन्धयः)
 10. फ़्रॆन्च्‏‎ (३८० परिसन्धयः)
 11. तमिल्‏‎ (३७९ परिसन्धयः)
 12. बङ्गाळि‏‎ (३६४ परिसन्धयः)
 13. पोलिष्‏‎ (३५० परिसन्धयः)
 14. सूत्र‏‎ (३३५ परिसन्धयः)
 15. तेलुगु‏‎ (३१५ परिसन्धयः)
 16. काठक‏‎ (२७९ परिसन्धयः)
 17. पञ्चविंश ब्राह्मण‏‎ (२३१ परिसन्धयः)
 18. कन्नड‏‎ (१९४ परिसन्धयः)
 19. शाङ्खायन‏‎ (१८३ परिसन्धयः)
 20. निरुक्त‏‎ (१८० परिसन्धयः)
 21. यजुर्वेद‏‎ (१५२ परिसन्धयः)
 22. कौषीतकि‏‎ (१४३ परिसन्धयः)
 23. मलयाळम्‏‎ (१२० परिसन्धयः)
 24. आम्गलम्‏‎ (१०७ परिसन्धयः)
 25. ऋग्वेद‏‎ (१०२ परिसन्धयः)
 26. अश्वमेध‏‎ (८८ परिसन्धयः)
 27. साहाय्यम्:Documenting templates‏‎ (८१ परिसन्धयः)
 28. काण्व‏‎ (७६ परिसन्धयः)
 29. हिन्दी‏‎ (७४ परिसन्धयः)
 30. गृह्य‏‎ (५७ परिसन्धयः)
 31. वंश‏‎ (५६ परिसन्धयः)
 32. काव्यालङ्कारकोश:‏‎ (५४ परिसन्धयः)
 33. बौधायन‏‎ (४८ परिसन्धयः)
 34. फलकम्:c‏‎ (४६ परिसन्धयः)
 35. अऱबिक्‏‎ (४५ परिसन्धयः)
 36. कौशिक‏‎ (४५ परिसन्धयः)
 37. to‏‎ (४३ परिसन्धयः)
 38. फलकम्:fi‏‎ (३८ परिसन्धयः)
 39. फलकम्:fi/script‏‎ (३७ परिसन्धयः)
 40. धर्म‏‎ (३७ परिसन्धयः)
 41. नक्षत्र‏‎ (३७ परिसन्धयः)
 42. फलकम्:hu‏‎ (३६ परिसन्धयः)
 43. ऋषि‏‎ (३६ परिसन्धयः)
 44. फलकम्:hu/script‏‎ (३५ परिसन्धयः)
 45. തമിഴ്‏‎ (३५ परिसन्धयः)
 46. फलकम्:ru/script‏‎ (३५ परिसन्धयः)
 47. फलकम्:sv‏‎ (३४ परिसन्धयः)
 48. फलकम्:cs‏‎ (३३ परिसन्धयः)
 49. फलकम्:sv/script‏‎ (३३ परिसन्धयः)
 50. सुदास्‏‎ (३३ परिसन्धयः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:अधिकतमपरिसन्धितम्" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्