आवश्यकाः प्राकृतयः ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १८:४५, ४ जून् २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१८:४५, ४ जून् २०२०परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. फलकम्:/F‏‎ (१,९७२ परिसन्धयः)
 2. फलकम्:F‏‎ (१,९७२ परिसन्धयः)
 3. फलकम्:c‏‎ (४६ परिसन्धयः)
 4. फलकम्:fi‏‎ (३८ परिसन्धयः)
 5. फलकम्:fi/script‏‎ (३७ परिसन्धयः)
 6. फलकम्:hu‏‎ (३६ परिसन्धयः)
 7. फलकम्:hu/script‏‎ (३५ परिसन्धयः)
 8. फलकम्:ru/script‏‎ (३५ परिसन्धयः)
 9. फलकम्:sv‏‎ (३४ परिसन्धयः)
 10. फलकम्:cs‏‎ (३३ परिसन्धयः)
 11. फलकम्:sv/script‏‎ (३३ परिसन्धयः)
 12. फलकम्:cs/script‏‎ (३२ परिसन्धयः)
 13. फलकम्:hy‏‎ (३२ परिसन्धयः)
 14. फलकम्:hy/script‏‎ (३१ परिसन्धयः)
 15. फलकम्:no‏‎ (३१ परिसन्धयः)
 16. फलकम्:p‏‎ (३१ परिसन्धयः)
 17. फलकम्:ro‏‎ (३१ परिसन्धयः)
 18. फलकम्:ml‏‎ (३० परिसन्धयः)
 19. फलकम्:no/script‏‎ (३० परिसन्धयः)
 20. फलकम्:pl‏‎ (३० परिसन्धयः)
 21. फलकम्:ro/script‏‎ (३० परिसन्धयः)
 22. फलकम्:da‏‎ (२९ परिसन्धयः)
 23. फलकम्:Mlym‏‎ (२८ परिसन्धयः)
 24. फलकम्:fa‏‎ (२८ परिसन्धयः)
 25. फलकम्:pl/script‏‎ (२८ परिसन्धयः)
 26. फलकम्:da/script‏‎ (२७ परिसन्धयः)
 27. फलकम्:eo‏‎ (२७ परिसन्धयः)
 28. फलकम्:ga‏‎ (२७ परिसन्धयः)
 29. फलकम्:lv‏‎ (२७ परिसन्धयः)
 30. फलकम्:Hani‏‎ (२६ परिसन्धयः)
 31. फलकम्:et‏‎ (२६ परिसन्धयः)
 32. फलकम्:ga/script‏‎ (२६ परिसन्धयः)
 33. फलकम्:he‏‎ (२६ परिसन्धयः)
 34. फलकम्:ko‏‎ (२६ परिसन्धयः)
 35. फलकम्:lv/script‏‎ (२६ परिसन्धयः)
 36. फलकम्:sw‏‎ (२६ परिसन्धयः)
 37. फलकम्:eo/script‏‎ (२५ परिसन्धयः)
 38. फलकम्:et/script‏‎ (२५ परिसन्धयः)
 39. फलकम्:ka‏‎ (२५ परिसन्धयः)
 40. फलकम्:sw/script‏‎ (२५ परिसन्धयः)
 41. फलकम्:ur‏‎ (२५ परिसन्धयः)
 42. फलकम्:Geor‏‎ (२४ परिसन्धयः)
 43. फलकम्:he/script‏‎ (२४ परिसन्धयः)
 44. फलकम्:bg‏‎ (२३ परिसन्धयः)
 45. फलकम्:tr‏‎ (२३ परिसन्धयः)
 46. फलकम्:el/script‏‎ (२२ परिसन्धयः)
 47. फलकम्:sl‏‎ (२२ परिसन्धयः)
 48. फलकम्:tr/script‏‎ (२२ परिसन्धयः)
 49. फलकम्:ar/script‏‎ (२१ परिसन्धयः)
 50. फलकम्:fa/script‏‎ (२१ परिसन्धयः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:वाञ्छितफलकानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्