सदस्यः:LinguisticMystic/sa-1

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search

आसक्त आदेश अहो आश असक्त अशास्त्र अवश्य भरत भव इष कर नाडी पार प्रभव प्रयत पुरुष सांख्य शास्त्र सत् वास यम यत आइ अभक्त आभरण आभास अभाव अभय अभि अभिसम्धा अभिभव अभिहित अभिजनवत् अभिजात अभिकᳵप्त अभिक्रम अभिक्रमनाश अभीक्ष्ण अभिमुख अभिनिःसृत अभिप्रवृत्त अभीप्सिन् अभिरक्षित अभिरत अभितस् अभियुक्त अभ्र अभ्यधिक अभ्यन्तर अभ्यास अभ्यसन अभ्यसूयक अभ्युदित अभ्युत्थान अब्ज अबुद्धि अचल आचार अचर आचार्य अच्छेद्य अचेतस् अचिन्त्य अचिरेण अच्युत अदाह्य अदक्षिण आदर्श अदस् आदौ अद्भुत अदेश अदेशकाल अधम अधर्म अधस् अधि अधिभूत अधिदैव अधिदैवत अधिगम अधिक अधिकार अधिकतर अधिप आधिपत्य अधिष्ठान अधीत अधियज्ञ अध्रुव अध्वन् आढ्य अध्यक्ष अध्यात्म अध्ययन आदि अदिति आदित्य आदित्यवत् अद्रि अद्रिजा अद्रोह अदृष्ट अद्वेष्टृ अद्य आद्य आगम अगन्ध आगत अगतासु अघ अग्नि अग्र अहैतुक अहंकार अहंकृत अहन् आहार आहव अहिंसा अहित आहो ऐकान्तिक ऐरावत ऐश्वर ऐश्वर्य अज अजस्र अजय अजिन अज्ञ अज्ञान आज्य अकाल अकल्मष आकाङ्क्षिन् आकर अकर्मन् अकर्तृ अकार्य आकाश अकाय अखिल आख्यात अकीर्ति अक्लेद्य अक्रतु अक्रिय अक्रोध अकृत अकृतात्मन् आकृति अकृत्स्न अक्ष अक्षर अक्षय अक्षि आकुल अकुशल अलाभ आलम्बन अलस आलस्य आलय अलिङ्ग अलोलुप्त्व अल्प अमल अमनस्क अमर्ष अमत आमय अम्बर अम्भस् अम्बु अमेध्य अमित अम्ल अमृत अमृतत्व अंश अंशुमत् अमूढ अमुत्र अनभिस्नेह अनभिष्वङ्ग अनादि अनादिमत् अनादित्व अनघ अनहंकार अनहंवादिन् आनक अनल अनामय आनन आनन्द अनन्द अनन्त अनन्तर अनन्तविजय आनन्त्य अनन्य अनपेक्ष अनारम्भ अनार्य अनाशिन् अनाश्रित अनसूय अनसूयु अनात्मन् अनवाप्त अनवस्थ अनावृत्ति अन्ध अनेजत् अनेक अनेकधा अनेव अङ्ग अनीक अनिकेत अनिल अनिराकरण अनिर्देश्य अनिर्विण्ण अनिष्ट अनीश्वर अनित्य अणीयस् अञ्जलि अञ्जन अङ्क अन्न अन्त अन्तःसुख अन्तक अन्तर् अन्तर अन्तराराम अन्तरात्मन् अन्तरिक्ष अन्तरिक्षसद् अन्तर्ज्योतिस् अन्तवत् अन्तिक अनु अणु अनुबन्ध अनुबन्धिन् अनुभाव अनुदर्शन अनुद्वेग अनुद्विग्न अनुग्रह अनुकम्पा अनुलेपन अनुमन्तृ अनुपकारिन् अनुप्रमाण अनुप्रपन्न अनुप्रविष्ट अनुरूप अनुसंतत अनुशासन अनुशासितृ अनुशिष्ट अनुष्ठ अनुत्तम अन्वित अन्य अन्यत् अन्यथा अन्यत्र अन्याय अप् अपहृत अपैशुन अपान आपनेय आपन्न अपाप अपर अपराजित अपरस्पर अपरिग्रह अपरिमेय अपर्याप्त अपस् अपात्र अपावृत अपायिन् अफल अपि अपिहित अपिपास अपोहन अप्रकाश अप्रमत्त अप्रमेय अप्रतीकार अप्रतिम अप्रतिष्ठ अप्रवृत्ति अप्रिय आप्ति अपुनर् आपूर्त आप्य अप्यय आराधन अरागद्वेसतस् आराम आरम्भ अरणि अरस अरति अर्ह अरि अरिसूदन आर्जव अर्जुन अर्क आरोग्य अर्पण अर्पित आर्त अर्थ अर्थवत् अर्थिन् अर्थीय आरूढ आरुणि अरूप आरुरुक्षु अर्यमन् आस् आशा आस अशब्द अशक्त असक्ति अशम असमर्थ असंमोह असंमूढ असंशय अशन आसन अशनाया आसङ्ग असङ्ग अशान्त असपत्न अशरीर अशस्त्र अशाश्वत असत् असत्य आशय आश्चर्य आश्चर्यवत् अशेष अशेषतस् असि असिद्धि आशिन् आसीन असित अस्मदीय अश्मन् अस्नाविर अशोच्य अशोष्य अस्पर्श अश्रद्दधान अश्रद्धा आश्रय आश्रित असृष्ट अश्रु अस्त अष्टधा अस्थिर आस्थित आस्तिक्य असु आशु अशुभ अशुचि असुख असुर आसुर असुर्य अशुश्रूषु अश्व अस्वर्ग्य अश्वत्थ अश्वत्थामन् अश्विन् अतन्द्रित अतपस्क अतर्क्य अतस् आततायिन् अतत्त्वार्थवत् अथ अथो अति अतिदीर्घ अतिग अतिमान अतिमानिता अतीन्द्रिय अतिनीच अतीत अतितराम् अतिथि अतीव आत्मक आत्मन् आत्मवत् आत्मिक आत्म्य अत्र अत्यद्भुत अत्यन्त आत्यन्तिक अत्यर्थ अत्युच्छ्रित औद्दालकि औपम्य औषध अवबोध अवाच्य अवध्य अवगम आवह अवहास अवज्ञात अवक्र अवमान अवाञ्च् अवनि अवनिपाल अवाप्त अवाप्तव्य अवर आवर्तिन् अवश अवस्थित आवास्य आवेशित अविभक्त अविदित अविद्वस् अविद्य अविज्ञानवत् अविज्ञात अविज्ञेय अविकम्प अविकार्य अविनाशिन् अविपश्चित् अविरत अविरुद्ध आविष्ट अव्रण आवृत आवृत्त आवृत्ति अव्यभिचार अव्यभिचारिन् अव्यक्त अव्यवसायिन् अव्यय अयज्ञ अयन आयास अयशस् आयतन अयथावत् अयति अयोगतस् आयुध अयुक्त आयुस् बद्ध बहिस् बाहु बहु बहुधा बहुल बहुमत बाह्य बाह्यतस् बाल बल बलात् बलवत् बन्ध बन्धन बन्धु बत भाग भगवत् भैक्ष भक्त भक्ति भक्तिमत् भारत भर्तृ भाषा भास भस्मान्त भस्मसात् भास्वत् भाति भाव भावन भवत् भविष्य भावित भवितृ भव्य भय भयानक भेद भेदतस् भीम भिन्न भीष्म भीत भोग भोगिन् भोजन भोज्य भोक्तृ भोक्तृत्व भोस् भ्रंश भ्रष्ट भ्रातृ भृगु भुज भूमि भूत भूति भुवन भूय भूयस् भूयिष्ठ बीज बोद्धव्य ब्राह्म ब्रह्मचारिन् ब्रह्मचर्य ब्रह्मज ब्रह्मन् ब्राह्मण बृहस्पति बृहत् ब्रुव बुद्ध बुद्धि बुद्धिमत् बुध चैल चक्र चक्रिन् चक्षुस् चल चलित चमू चञ्चल चञ्चलत्व चन्द्र चन्द्रतारक चन्द्रमस् चान्द्रमस चाप चापल चर चारिन् चतुर् चातुर्वर्ण्य चतुर्थ चेद् चेकितान चेष्ट चेतना चेतन चेतस् छन्दस् छन्दतस् छेत्तृ छिन्न चिकीर्षु चिन्ता चिन्त्य चिर चिरजीविका चित चित्ररथ चित्त चित्तत्व चोदन चूर्णित ददृशिवस् दग्ध दहर दैत्य दैव दक्ष दक्षिण दाक्ष्य दम दम्भ दंष्ट्र दान दानव दण्ड दार दर्प दर्शन दर्शिन् दर्शित दशन् दशन दातव्य दत्त दौर्बल्य दया देह देहवत् देहिन् देश देव देवदत्त देवल देवता धैर्य धामन् धन धनंजय धनुस् धारा धर धारण धर्म धर्म्य धार्तराष्ट्र धातृ धातु धि धी धीमत् धीर धृष्टद्युम्न धृष्टकेतु धृतराष्ट्र धृति ध्रुव धूम ध्वज ध्यान दीप दीपित दीप्त दीप्तिमत् दीर्घ दीर्घसूत्रिन् दिश् दिव् दिव्य दोह दोष दोषवत् द्रष्टृ द्रौपदेय द्रव्य द्रव्यमय दृढ द्रोह द्रोण दृष्ट दृष्टवत् दृष्टि द्रुपद दुग्ध दुःख दूर दुरासद दुरत्यय दुर्बुद्धि दुर्दर्श दुर्ग दुर्गति दुर्लभ दुर्मति दुर्मेधस् दुर्निग्रह दुर्निरीक्ष्य दुरोण दुरोणसद् दुर्योधन दुश्चरित दुष्कृत दुष्प्राप दुष्पूर दुष्ट द्वैध द्वंद्व द्वार द्वेष द्वेष्य द्विज द्वितीय द्यावा द्यूत द्युति एधस् एक एकादश एकाग्र एकाकिन् एकान्त एकान्तिक एकत्व एनद् एनस् एतद् एतावत् एत्य एव एवम् एवंरूप एवंविध गद्गद गदिन् गहन गह्वरेष्ठ गज गामिन् गम्य गण गन्ध गन्धर्व गाण्डीव गन्तव्य गर्भ गर्भिन् गरीयस् गत गतासु गति गात्र गौतम गायत्री गेह घ्न घोर घोष घ्राण गिर् गीत ग्लानि गो गोचर गोजा गोमुख गोरक्ष गोविन्द ग्राह ग्राह्य ग्राम ग्रसिष्णु गृह गृहीत ग्रीव गुडाकेश गूढ गुहा गुहाहित गुह्य गुण गुणतस् गुरु हैमवती हैतुक हंस हानि हन्त हन्तृ हन्यमान हर हरि हर्ष हर्षण हस्त हस्तिन् हत हविस् हविष्मत् हय हे हेतु हेतुमत् हि हिमालय हिंसा हीन हिरण्मय हिरण्य हित हितकाम्या होतृ हृदय हृद्य हृषीकेश हृषित हृष्ट हृत हुत इच्छा इद् इदम् इदानीम् ईदृश् ईदृश ईड्य इह ईजान इज्य ईक्षण इक्ष्वाकु इन्द्र इन्द्रिय ईप्सु ईश् ईश ईशान ईषीका इषित इष्ट इष्टका ईश्वर इतर इतस् इति इत्था इव जागरित जागरितान्त जागर्ति जगत् जगती जग्ध जघन्य जागृवत् जाह्नवी जाल जन जनक जनार्दन जनस् जङ्गम जन्मन् जन्तु जप जरा जात जातवेदस् जाति जातु जव जवीयस् जय जयद्रथ झष जिह्वा जिज्ञासु जीर्ण जित जीव जीवक जीवन जीवित ज्ञान ज्ञानगम्य ज्ञानवत् ज्ञानिन् ज्ञात ज्ञातव्य ज्ञातृ ज्ञेय जुष्ट ज्वलन ज्वर ज्यायस् ज्येय ज्योतिस् कच्चित् कदाचन कदाचित् काल कलेवर कलिल कल्मष कल्प कल्याण कम् काम कामभाज् कामदुह् कामकार कामकारतस् कमल कामिन् काम्य काञ्चन कन्दर्प काङ्क्षिन् काङ्क्षित कपि कपिल कार कारक कराल करण कारण कर्मसंग्रह कर्मन् कर्मिन् कर्ण कार्पण्य कर्तव्य कर्तृ कर्तृत्व करुण कार्य कश्चन कश्चित् काशिराज कश्मल काष्ठा काश्य कस्यचित् कतर कथम् कटु कौमार कौन्तेय कौशल कवि काय केचित् केनचित् केशव केशिन् केवल खण्ड किल किल्बिष किम् किम् किं किम् किंच किंचन किंचित् किरीटिन् क्लैब्य क्लेश कोश क्रतु क्रिय क्रोध कृपा कृप कृपण कृषि कृष्ण कृत कृतनिश्चय कृतकृत्य कृताञ्जलि कृतान्त कृत्स्न कृत्स्नवत् कृत्स्नविद् कृत्य क्रूर क्षम क्षमिन् क्षण क्षान्ति क्षपित क्षर क्षत्र क्षत्रिय क्षय क्षेम क्षेमतर क्षेत्र क्षेत्रिन् क्षीण क्षिप्र क्षुद्र क्षुर कु कुल कुमार कुन्ती कुन्तिभोज कूर्म कुरु कुश कुशल कुसुम कुसुमाकर कूट कुतस् कुतश्चित् क्वधःस्थ क्वचित् लब्ध लब्धृ लाभ लभ्य लाघव लघु लम्भनीय लवण लिङ्ग लोभ लोक लोष्ट लुब्ध लुप्त मा मद् मद मदामद माधव मधु मधुसूदन मध्य मध्यस्थ मध्यम महत् महात्म्य महीकृते महिमन् महीयस् मैत्र मकर मल माल्य मामक मामिक मान मनस् मानस मानव मन्द मणि मानिन् मणिपुष्पक मनीषा मनीषिन् मनोरथ मन्तव्य मन्त्र मनु मानुष मनुष्य मन्यु मरण मार्दव मार्गशीर्ष मरीचि मर्त्य मरुत् मारुत मास मत मातरिश्वन् मति मातृ मात्र मात्सर्य मत्तस् मातुल मौन मौनिन् माया मय मेधा मेधस् मेधाविन् मीमांस्य मिश्र मिथ्या मित्र मोदनीय मोघ मोह मोहन मोहिन् मोहित मोक्ष मृग मृगेन्द्र मृत मृत्यु मूढ मुहुर् मुख मुख्य मुक्त मुक्ति मूल मुमुक्षु मुनि मुञ्ज मूर्धन् मूर्ति नभ नभःस्पृश् नभस् नाचिकेत नचिकेतस् नचिर नाद नदी नाग नैकृतिक नैष्कर्म्य नैष्ठिक नक्षत्र नकुल नाम नमौक्ति नामन् नमस् नाना नन्दन नर नार नारद नराधिप नरक नरपुंगव नासा नाश नाशन नासिक नाशित नष्ट नौ नव नवन् नायक नयन नेदिष्ठ नेत्र निबद्ध निबन्ध निचाय निधन निद्रा निग्रह निगृहीत निहत निहित निःस्पृह निःश्रेयस निःसृत निमित्त निमित्तमात्र निन्दा निरग्नि निरहंकार निराहार निराकार निराशिस् निराश्रय निरत निर्देश निर्धूत निर्दोष निर्द्वंद्व निर्गुण निर्गुणत्व निरिन्द्रिय निर्मल निर्मलत्व निर्मम निर्मान निर्मुक्त निरुद्ध निर्वैर निर्वाण निर्वेद निर्विकल्प निर्विकार निशा निश्चल निश्चय निश्चित निष्ठा निष्ठ निस्त्रैगुण्य निषूदन नीति नित्य नित्यशस् नित्यत्व निवास निवात निवृत्त निवृत्ति नियम नियत नियतम् नियोजित नो नृषद् नृत्य नु नूनम् न्यास न्याय्य ओदन ओजस् ओम् ओंकार पाद पद पद्म पक्ष पक्षिन् पाल पलायन पणव पाञ्चजन्य पञ्चम पञ्चन् पाण्डव पण्डित पाण्डु पाणि पाप पाप्मन् पर परधर्म परम परंपरा परंतप पराञ्च् परार्ध परस्पर परस्तात् परतस् परायण परि परिदृश् परिचर्य परिदेवना परिग्रह परिहार्य परिज्ञातृ परिकीर्तित परिक्लिष्ट परिमार्गितव्य परिणाम परिपन्थिन् परिप्रश्न परित्राण परित्याग परित्यागिन् पर्जन्य पर्ण पार्थ पारुष्य पर्वत पर्यन्त पर्याप्त पर्युषित पाश पशु पातक पतंग पथ पथिन् पति पात्र पत्त्र पौण्ड्र पौरुष पौर्व पौत्र पावक पवन पावन पवित्र पायु फल पीडा पिण्ड पीत पितामह पितृ प्लव प्र प्रभा प्रभाव प्रभविष्णु प्रभु प्रद प्राधान्यतस् प्रदिग्ध प्रदीप्त प्रदिष्ट प्रादुर् प्रग्रह प्रग्रहवत् प्रहरण प्रह्लाद प्रजा प्रजन प्रजापति प्राजापत्य प्रज्ञा प्राज्ञ प्रज्ञान प्राक् प्रकाश प्रकाशक प्रकीर्ति प्राकृत प्रकृति प्रलय प्रलीन प्रमाद प्रमाण प्रमाथिन् प्रमोद प्रमुख प्रमुखतस् प्रमुक्त प्राण प्रनष्ट प्रणव प्रणय प्राणायाम प्राणिन् प्रणिपात प्राञ्जलि प्रणोद्य प्रपन्न प्रपितामह प्राप्त प्राप्तवत् प्राप्ति प्राप्य प्रसभम् प्रसाद प्रसक्त प्रसङ्ग प्रसन्न प्रशान्त प्रशस्त प्रसृष्ट प्रसृत प्रष्टृ प्रतापवत् प्रथम प्रथित प्रति प्रतिबोध प्रतीक्ष प्रतिरूप प्रतिष्ठ प्रतिष्ठित प्रतीत प्रत्त प्रत्यक्ष प्रत्यञ्च् प्रत्यनीक प्रत्यवाय प्रत्युपकार प्रवचन प्रवाल प्रवर्तित प्रविभक्त प्रवीर प्रविष्ट प्रवृद्ध प्रवृत्त प्रवृत्ति प्रव्यथित प्रयाण प्रयात प्रयत्न प्रयुक्त प्रेप्सु प्रेषित प्रेष्ट प्रेष्ठ प्रेष्टृ प्रेत प्रेयस् प्रीत प्रीति प्रिय प्रियहित प्रियतर प्रोक्त प्रोक्तवत् प्रोत पृष्ठतस् पृथग्विध पृथक् पृथक्त्व पृथिवी पृथु पूजा पूजन पूजार्ह पूज्य पुंस् पुनर् पुण्य पुरा पुर पुराण पुरस्तात् पुरातन पुरतस् पूर्ण पुरोधस् पूर्त पुरुजित् पूरुष पुरुषोत्तम पूर्व पूर्वक पूर्वतर पूषन् पुष्कल पुष्प पुष्पित पूत पूति पुत्र राधन राग रागिन् रहस् रहस्य रहित रै राजन् रजस् राजस राज्य रक्षस् राक्षस रक्ष्य राम रण रस रसन रसवर्ज राशि रश्मि रस्य रत रथ रथिन् रति रात्र रवि ऋच् ऋद्ध रिपु रोमन् ऋषभ ऋषि ऋत ऋतजा ऋतसद् ऋतु रुधिर रुद्र रूक्ष रूप सबान्धव शब्द सचेतस् सदा साधर्म्य साधु साध्य सद्मन् सदोष सदृश सागर सह सहदेव सहज सहस् सहस्र सहस्रकृत्वा सहस्रशस् सहित शैब्य सैन्य शक शाखा सखि साक्षात् साक्षिन् सक्त शक्य शलाका संदृश् समा शम सम समाधि समागत समग्र समाहित समक्ष सामन् समनस्क समन्त समन्ततस् समन्वित सामर्थ्य समास समासतस् सामासिक समता समतीत समत्व समवस्थित समवेत समाविष्ट समावृत समायुक्त सम्बन्धिन् संभव संभावित संभूत संभूति संचय संछिन्न संदेह संधि संदृश संगत संघ संघात संग्रह संग्राम समिद्ध समितिंजय संजय संज्ञ संज्ञक संज्ञित संकल्प संकर शंकर संख्य संख्यान संमोह संमूढ संनिभ संनिविष्ट संन्यास संन्यसन संन्यासिन् संन्यस्त संपद् संपन्न साम्पराय संपात संप्लुत संप्रकीर्तित संप्रतिष्ठा संप्रवृत्त सम्पूर्ण समृद्ध संसार संशय संसिद्ध संसिद्धि संशित संस्पर्श संश्रित संस्थ संस्थापन संस्तुति संशुद्ध संशुद्धि संतुष्ट समुद्भव समुद्धर्तृ समुद्र समुपाश्रित समुपस्थित समुत्थ संवाद संविग्न संवृत्त साम्य संयम संयमिन् सम्यञ्च् संयत संयोग संयुक्त शनैस् सनातन सङ्ग सङ्गिन् शङ्का शङ्ख शान्त शान्ति सपत्न सप्तन् शर शरद् शरण सरस् सरथ सारथि सर्ग शारीर शरीर शरीरत्व शरीरिन् शर्मन् सर्प सर्व सर्वगत सर्वशस् सर्वतस् सर्वथा सर्वत्र शश शशाङ्क शशिन् षष्ठ शस्त्र शश्वत् शाश्वत सस्य षट् सत्कार शत शतशस् सतत शठ षट्क शत्रु शत्रुत्व शत्रुवत् सत्तम सत्त्व सत्त्ववत् सात्त्विक सतूर्य सत्य सात्यकि सौभद्र शौच सौख्य सौक्ष्म्य सौमदत्ति सौम्य सौम्यत्व शौर्य सविज्ञान सविकार सव्यसाचिन् शयान शयित शय्या सेना सेनानी सेतु सेवा शेव शेवधि सेविन् सेवित्व सिद्ध सिद्धि शिखण्डिन् शिखरिन् शील सिंह शिरस् शिष्ट शिष्य शीत शिव स्कन्द स्म स्मृत स्मृति स्निग्ध शोभ शोक सोम स्पर्श स्पर्शन स्पृहा स्पृश श्रद्दधान श्रद्धा श्राद्ध श्रद्धावत् श्रवण श्रवस् श्रेष्ठ श्रेयस् श्री श्रीमत् श्रित सृङ्का स्रोतस् श्रोतव्य श्रोत्र सृष्ट सृति श्रुत श्रुतवत् श्रुति श्रुतिमत् स्तब्ध स्तेन स्थ स्थान स्थाणु स्थावर स्थिर स्थित स्थिति स्तोम स्तुति शुभ शुचि शुचिन् शुचिषद् शुद्ध शुद्धि शूद्र सुदुराचार सुदुर्दर्श सुदुर्लभ सुदुष्कर सुघोष सुहृद् सुज्ञान सुज्ञेय सुख सुखिन् शुक्ल शुक्र सुकृत सुकृतिन् सूक्ष्म सूक्ष्मत्व सुलभ सुमनस् सुनिश्चित सूनृत सुपथ् सुप्त सुर शूर सूर्य सुसुख सूत सूत्र सूत्रिन् सुवेद सुविज्ञेय सुविरूढ स्व स्वभाव स्वधा स्वधर्म स्वाध्याय स्वजन स्वक स्वल्प श्वन् स्वनुष्ठित श्वपाक स्वप्न स्वप्नान्त स्वर् स्वर्ग स्वर्गति स्वर्ग्य स्वस्थ स्वस्ति श्वशुर स्वयम् स्वयंभू श्वेत स्विद् श्वोभाव स्याल स्यन्दन तद् तदा तदनन्तरम् तदर्थीय तादृश् तद्वत् तमस् तामस तनु तप तपस् तपस्विन् तप्त तारक तर्क तर्पणीय तात तत ततस् तथा तत्र तत्त्व तत्त्वार्थ तत्त्वतस् तावत् तेजस् तेजस्विन् तीक्ष्ण तिमिर तिरस् तीर्थ तोय त्रैगुण्य त्रैलोक्य त्रैविद्य त्रय त्रि त्रिणाचिकेत त्रिधा तृण तृप्त तृष्णा तृतीय तु तुल्य तुमुल तुरीय तुर्य तुष्ट त्वच् त्वद् त्वादृश् त्वत्तस् त्याग त्यागिन् त्याज्य त्यक्त उभ उभय उच्चैस् उच्छिष्ट उच्छोषण उदाहृत उदक उदपान उदार उदर उदासीन उदासीनवत् उदयास्तमय उद्भव उद्देशतस् उद्वेग उद्यत उग्र उक्त उक्ति उल्ब उमा उन्मीलित उपभोग उपद्रष्टृ उपहत उपहृत उपकार उपम उपनिषद् उपपन्न उपपत्ति उपरत उपासन उपसेचन उपासितव्य उपाश्रित उपस्थ उपायतस् उपेत उरग ऊर्ध्व ऊर्जित उरु उरुगाय उशनस् उशत् उष्मन् उष्ण उत उत्क्रमण उत्सादन उत्साह उत्सन्न उत्तम उत्तमाङ्ग उत्तमौजस् उत्तर उत्थ उत्थित वा वाच् वचन वचस् वाच्य वाद वदन वादिन् वाह वह्नि वै वैनतेय वैराग्य वैरिन् वैश्वानर वैश्य वैवस्वत वाज वाजश्रवस वज्र वक्तृ वक्त्र वाक्य वल्ली वामन वन वाणिज्य वपुस् वर वरणीय वरसद् वर्ज वर्जित वर्ण वर्ष वार्ष्णेय वर्त्मन् वरुण वश वासस् वासव वशिन् वसु वासुदेव वासुकि वश्य वाव वायु वयुन वेद वेदान्त वेदस् वेदि वेदिषद् वेदितव्य वेद्य वेग वेप वेपथु वेत्तृ विभाग विभागशस् विभक्त विभावसु विभ्रम विभ्रान्त विभ्रष्ट विभु विभूति विभूतिमत् विचक्षण विचेतस् विचिकित्सा विचिकित्सित विद विदाहिन् विद्ध विध विधान विधेय विधि विधिदृष्ट विदित विद्वस् विद्या विद्युत् विगत विगुण विहार विहित विजय विजित विज्ञान विज्ञानवत् विज्ञात विकार विकारिन् विकर्मन् विकर्ण विक्रम विक्रान्त विलग्न विमत्सर विमोहित विमोक्ष विमोक्षण विमृत्यु विमूढ विमुक्त विना विनाश विनष्टि विनय विनिग्रह विनिर्मुक्त विनिश्चित विनिवृत्त विनियत विपरीत विपश्चित् विपश्चित विप्रतिपन्न वीर विरचित विरहित विरज विराट वीर्य वीर्यवत् विष विषाद विषादिन् विशाल विषम विशारद विसर्ग विषय विशेष विशिष्ट विस्मय विस्मित विष्णु विस्रस् विस्तार विस्तर विस्तरशस् विष्ठित विशुद्ध विशुद्धि विश्व विष्वञ्च् विश्वरूप विश्वतस् विश्वतोमुख विश्वेश्वर वीत वितत वित्त वित्तेश विवर्धन विवर्जित विवस्वत् विविध विविक्त विवृद्ध विवृत वियोग वियुक्त व्रत वृद्ध वृजिन वृकोदर वृक्ष वृष्णि वृष्ट वृत वृत्त व्याधि व्याघ्र व्यक्त व्यक्ति व्यामिश्र व्यापक व्यपाश्रय व्यपेत व्याप्त व्यास व्यथा व्यतीत व्यात्त व्यवसाय व्यवसित व्यवस्थित व्यवस्थिति व्योमन् व्योमसद् व्यूढ यद् यदा यादस् यादव यदि यदृच्छा यदृच्छया यादृश् यद्वत् याजिन् यज्ञ यजुस् यक्ष याम यन्त्र यशस् यष्टव्य यात यतस् यथा याथातथ्यतस् यथावत् यथोक्त यति यत्र यात्रा यौवन यावत् योद्धव्य योध योग योगक्षेम योगमाया योगिन् योक्तव्य योनि युद्ध युधामन्यु युधिष्ठिर युग युगपद् युक्त युक्ततम युयुधान युयुत्सु

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=सदस्यः:LinguisticMystic/sa-1&oldid=507948" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्