सामग्री पर जाएँ

primitive

विकिशब्दकोशः तः

यन्त्रोपारोपितकोशांशः

[सम्पाद्यताम्]

आङ्ग्लसंस्कृतसङ्गणककोशः श्रीकान्तस्य

[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


-n : प्राथमिकम् । आद्यकम् । मूलांश: । विधिभाषायां, कारकसंविधायां वा अन्तर्निविष्टत्वात् सहजतया लभ्यमान: अयं नियोग:, कारकं, दत्तांशप्रकार: वा । एतेषाम् अन्तर्निवेशने द्वे कारणे स्याताम् - अनुष्ठानं त्वरितं भवति इति कारणात् अथवा तस्यां विधिभाषायां तेषां विधिलेखनद्वारा कल्पनं न शक्यम् इति कारणात् । प्रायेण प्राथमिकेषु, गणितीयकारकाणि (+ - इत्यादीनि), तार्किककारकाणि( अपिच, अन्यतर इत्यादीनि) च अन्तर्भवन्ति । प्राथमिकानि, अल्पै: एव यन्त्रभाषाऽदेशै: निरूपितानि भवन्ति । A function , operator , or type which is built into a programming language (or operating system ), either for speed of execution or because it would be impossible to write it in the language. Primitives typically include the arithmetic and logical operations (plus, minus, and, or, etc.) and are implemented by a small number of machine language instructions.

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=primitive&oldid=483333" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्