cousin

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

आङ्ग्लपदम्[सम्पाद्यताम्]

संस्कृतानुवादः[सम्पाद्यताम्]

  • १। पितृव्यस्य/पितृभगिन्याः/मातुलस्य/मतृभगिन्याः पुत्रः
  • २। पितृव्यस्य/पितृभगिन्याः/मातुलस्य/मतृभगिन्याः पुत्री

व्याकरणांशः[सम्पाद्यताम्]

१। पुंलिङ्गम् २। स्त्रीलिङ्गम्

उदाहरणवाक्यम्[सम्पाद्यताम्]

मम मतृभगिन्याः पुत्री मुम्बैनगरं अधिवसति । मम पितृभगिन्याः पुत्रः अमेरिकनगरे वसति ।

अन्यभाषासु

  • कन्नड-[[ ]]
  • मलयालम्-[[ ]]
  • आङ्ग्ल्म्-[[ ]]

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN-978-81-87276-10-8

"http://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=cousin&oldid=19528" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः