फलकम्:इकारान्त-पुल्लिङ्ग-नामपदम्

विकिशब्दकोशः तः
("फलकम्:इकारान्त पुल्लिङ्गम्-नामम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to search