वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
  • सदस्यनाम : G(x)
  • पञ्जीकृतम्: ००:०५, ६ जुलै २०१० (१० वर्षाणि पूर्वम्)
  • समग्रसम्पादनस्य गणना ९,८७४
  • जुड़ने वाले खातों की संख्या: ११७
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
af.wikipedia.org११:४३, ९ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikipedia.org०४:२३, १३ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wikipedia.org१५:०६, ९ जनवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
az.wikipedia.org१३:१३, १९ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
be-tarask.wikipedia.org११:४३, ९ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bn.wikipedia.org०९:०९, २३ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikipedia.org०३:१५, ७ मे २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikinews.org१२:५१, २१ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bug.wikipedia.org०७:००, २ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org१४:५०, २० डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
commons.wikimedia.org००:०५, ६ जुलै २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)४०७
cs.wikipedia.org०८:५०, २१ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikiversity.org०६:१३, १८ नवेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikipedia.org१३:३४, १९ मे २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikipedia.org०३:१६, ३० मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikipedia.org०४:०५, १० जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikibooks.org०९:५३, ४ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikiversity.org०८:००, २० अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikipedia.org०४:०९, १९ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org००:०५, ६ जुलै २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)६१६extendedconfirmed
en.wikibooks.org११:३९, ८ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikinews.org१८:५७, ४ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikiquote.org०१:३८, २१ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)१२
en.wikisource.org०५:१३, १५ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikiversity.org०४:५१, १८ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikivoyage.org०७:५२, १८ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wiktionary.org०२:२५, १० जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikipedia.org०६:४२, ७ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikinews.org१२:५१, २१ मे २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikipedia.org१२:२०, ३१ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikiquote.org०८:११, १९ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikivoyage.org०७:५२, १८ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ee.wikimedia.org०७:०५, १५ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikipedia.org१४:१५, २९ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikipedia.org१३:१६, ७ जनवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fa.wikinews.org०६:०५, २२ फेब्रवरी २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikipedia.org०६:५१, २३ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frr.wikipedia.org१५:५५, २७ जनवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikipedia.org०४:०३, १० जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiquote.org१३:२५, २२ आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wiktionary.org०१:२१, १ आगस्ट् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gag.wikipedia.org१४:२७, १३ सेप्टेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikipedia.org०३:५४, १२ जनवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hi.wikipedia.org०७:२४, ११ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikipedia.org१३:०९, ३ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikisource.org१५:१९, २० मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org०३:०४, १२ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wiktionary.org०९:४५, २३ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
incubator.wikimedia.org१२:५०, २८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikipedia.org०२:२१, ११ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikiquote.org१६:०४, १० अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org१०:१०, १७ जुलै २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१२
ja.wiktionary.org०५:०९, २३ आगस्ट् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wikipedia.org१६:३०, ६ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ka.wiktionary.org०६:४६, १९ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
kk.wikipedia.org०८:२९, २ जून् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
km.wikipedia.org१२:१४, १७ आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org०६:१७, १८ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikinews.org०९:५०, १७ जुलै २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikisource.org११:५०, ६ जून् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org०१:५९, १८ जुलै २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lo.wikipedia.org०८:५३, २१ सेप्टेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lv.wikipedia.org१४:५८, २४ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org०७:२०, १० जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
meta.wikimedia.org१०:५२, ८ जुलै २०१०कूटशब्दद्वारा दृढीकृतम्(?)१९१
mk.wikipedia.org०७:०९, २८ जून् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ml.wikipedia.org१५:०४, २५ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ms.wikipedia.org११:५१, ३ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
mzn.wikipedia.org१६:५७, ३ नवेम्बर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
na.wikipedia.org१३:३०, १२ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org१०:३९, १० आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikipedia.org१०:००, १६ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
outreach.wikimedia.org०७:५३, २३ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikipedia.org१५:३३, ७ सेप्टेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wikisource.org१०:३४, १६ सेप्टेम्बर् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pa.wiktionary.org१५:३२, ७ सेप्टेम्बर् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org०३:२५, १० जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikipedia.org११:१७, २२ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikimedia.org१३:०२, २९ आगस्ट् २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org११:०७, ६ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikisource.org०६:००, २६ एप्रिल् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikisource.org१५:२९, २ जनवरी २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sco.wikipedia.org१३:२०, ७ आगस्ट् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org०४:५५, १८ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wiktionary.org१५:५३, २५ मार्च् २०१२प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sk.wikipedia.org०८:२५, १५ जुलै २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikisource.org१६:२६, १ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
species.wikimedia.org१२:५०, २८ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org१४:१४, १९ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org१३:०९, ३ सेप्टेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sw.wikipedia.org०४:५१, ६ नवेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ten.wikipedia.org१४:१८, २५ डिसेम्बर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
test.wikipedia.org०५:५९, २२ आगस्ट् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikipedia.org००:०५, ६ जुलै २०१०गृह विकि(?)८,४७१
th.wikibooks.org१७:४०, १२ आगस्ट् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikiquote.org१३:४५, १३ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wikisource.org११:१८, ९ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
th.wiktionary.org०४:४३, १२ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikipedia.org०३:२३, १९ अक्टोबर् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tpi.wikipedia.org१२:३८, २९ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org१५:३८, २५ आगस्ट् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uk.wikipedia.org१५:०८, २३ मार्च् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikipedia.org१४:५८, २४ अक्टोबर् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikibooks.org१४:०६, १४ मे २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wiktionary.org१५:१२, २८ मार्च् २०१४प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
war.wikipedia.org११:४४, ९ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org१३:३६, ९ जनवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)९३
wikimania2013.wikimedia.org०३:०२, ७ नवेम्बर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2014.wikimedia.org१२:३७, २७ अक्टोबर् २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania2015.wikimedia.org१०:०३, ३ एप्रिल् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikimania.wikimedia.org०४:२६, २५ जुलै २०१९प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
xal.wikipedia.org१२:४७, २० सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yo.wikipedia.org११:४४, ९ आगस्ट् २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-classical.wikipedia.org१४:३८, ८ फेब्रवरी २०१३प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-yue.wikipedia.org०९:१७, २३ मार्च् २०११प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikipedia.org१०:३४, २७ जुलै २०१०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wiktionary.org१६:०५, ७ जुलै २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:मध्यवर्तीप्रामान्य/G(x)" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्