वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विकयोजकस्य विवरणम्
  • सदस्यनाम : Suprememangaka
  • पञ्जीकृतम्: १२:५२, २१ आगस्ट् २०१५ (५ वर्षाणि पूर्वम्)
  • समग्रसम्पादनस्य गणना
  • जुड़ने वाले खातों की संख्या:
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
fr.wikipedia.org१२:५२, २१ आगस्ट् २०१५नूतन वृत्तान्त(?)स्थाई रूप से अवरोधित
कारणम् : Ancien nom de compte d'un contributeur banni
  • सम्पादन (सम्पूर्ण साइट)
  • योजकस्थाननिर्माणं निष्क्रियम् ।
fr.wiktionary.org१२:५३, २१ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org१२:५२, २१ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org१२:५२, २१ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
meta.wikimedia.org१२:५२, २१ आगस्ट् २०१५प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)