आवश्यकपुटानि ।

Jump to navigation Jump to search

यैः पृष्ठैः सह मुख्यतया परिसन्धितानि पृष्ठानि सन्ति, तादृशानाम् अविद्यमानानां पृष्ठानाम् आवलिः । अत्र पुनर्निर्दिष्टपृष्ठानां परिसन्धयः न सन्ति । पुनर्निर्दिष्टपृष्ठानाम् अविद्यमानानां पृष्ठानाम् आवल्यै अत्र दृश्यताम्, भङ्गसम्बन्धैः युक्तानि पुनर्निर्दिष्टानि पृष्ठानि

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां ०३:२२, २६ जून् २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक०३:२२, २६ जून् २०२०परिणामाः अत्र सन्ति ।

Updates for this page are running twice a month.

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. फलकम्:/F‏‎ (१,९७२ परिसन्धयः)
 2. फलकम्:F‏‎ (१,९७२ परिसन्धयः)
 3. स्पानिष्‏‎ (३८६ परिसन्धयः)
 4. जेर्मन्‏‎ (३८१ परिसन्धयः)
 5. रूसीय्‏‎ (३८१ परिसन्धयः)
 6. फ़्रॆन्च्‏‎ (३८० परिसन्धयः)
 7. तमिल्‏‎ (३७९ परिसन्धयः)
 8. पञ्चविंश ब्राह्मण‏‎ (२३१ परिसन्धयः)
 9. कन्नड‏‎ (१९४ परिसन्धयः)
 10. मलयाळम्‏‎ (१२० परिसन्धयः)
 11. आम्गलम्‏‎ (१०७ परिसन्धयः)
 12. साहाय्यम्:Documenting templates‏‎ (८१ परिसन्धयः)
 13. हिन्दी‏‎ (७४ परिसन्धयः)
 14. फलकम्:c‏‎ (४६ परिसन्धयः)
 15. अऱबिक्‏‎ (४५ परिसन्धयः)
 16. to‏‎ (४३ परिसन्धयः)
 17. फलकम्:fi‏‎ (३८ परिसन्धयः)
 18. फलकम्:fi/script‏‎ (३७ परिसन्धयः)
 19. फलकम्:hu‏‎ (३६ परिसन्धयः)
 20. തമിഴ്‏‎ (३५ परिसन्धयः)
 21. फलकम्:hu/script‏‎ (३५ परिसन्धयः)
 22. फलकम्:ru/script‏‎ (३५ परिसन्धयः)
 23. फलकम्:sv‏‎ (३४ परिसन्धयः)
 24. फलकम्:cs‏‎ (३३ परिसन्धयः)
 25. फलकम्:sv/script‏‎ (३३ परिसन्धयः)
 26. फलकम्:cs/script‏‎ (३२ परिसन्धयः)
 27. फलकम्:hy‏‎ (३२ परिसन्धयः)
 28. फलकम्:hy/script‏‎ (३१ परिसन्धयः)
 29. फलकम्:no‏‎ (३१ परिसन्धयः)
 30. फलकम्:p‏‎ (३१ परिसन्धयः)
 31. फलकम्:ro‏‎ (३१ परिसन्धयः)
 32. Macedonian‏‎ (३० परिसन्धयः)
 33. फलकम्:ml‏‎ (३० परिसन्धयः)
 34. फलकम्:no/script‏‎ (३० परिसन्धयः)
 35. फलकम्:pl‏‎ (३० परिसन्धयः)
 36. फलकम्:ro/script‏‎ (३० परिसन्धयः)
 37. विकिशब्दकोशः:बाबेल्‏‎ (२९ परिसन्धयः)
 38. फलकम्:da‏‎ (२९ परिसन्धयः)
 39. वर्गः:बाबेल् - भाषाशः उपयोक्तारः‏‎ (२९ परिसन्धयः)
 40. फलकम्:Mlym‏‎ (२८ परिसन्धयः)
 41. फलकम्:fa‏‎ (२८ परिसन्धयः)
 42. फलकम्:pl/script‏‎ (२८ परिसन्धयः)
 43. फलकम्:da/script‏‎ (२७ परिसन्धयः)
 44. फलकम्:eo‏‎ (२७ परिसन्धयः)
 45. फलकम्:ga‏‎ (२७ परिसन्धयः)
 46. फलकम्:lv‏‎ (२७ परिसन्धयः)
 47. फलकम्:Hani‏‎ (२६ परिसन्धयः)
 48. फलकम्:et‏‎ (२६ परिसन्धयः)
 49. फलकम्:ga/script‏‎ (२६ परिसन्धयः)
 50. फलकम्:he‏‎ (२६ परिसन्धयः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:वाञ्छितपृष्ठानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्