आवश्यकाः सञ्चिकाः ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १७:५८, २५ जनवरी २०२१ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१७:५८, २५ जनवरी २०२१परिणामाः अत्र सन्ति ।

अधो दत्तसञ्चिकाः उपयुक्ताः किन्तु न वर्तन्ते । बाह्यकोशानां सञ्चिकाः उपस्थिताः इति एताः सूच्यां स्युः । एतादृशः कोपि सदोषप्रवेशः अवरुद्धः भवति । अपि च यत्पुटं तादृश्याः अनुपस्थितसञ्चिकायाः प्रयोगं कुर्वन्ति तासं सूची वर्गः:भग्नपरिसन्धियुक्तानि पृष्ठानि मध्ये अस्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. सञ्चिका:Attention yellow.png‏‎ (२,५७,९७४ परिसन्धयः)
 2. सञ्चिका:Flag of the United States.svg‏‎ (७८५ परिसन्धयः)
 3. सञ्चिका:Redirectltr.png‏‎ (२५ परिसन्धयः)
 4. सञ्चिका:Edit-copy green.svg‏‎ (१७ परिसन्धयः)
 5. सञ्चिका:BLUE STEREO 3D Time for Space Wiggle.gif‏‎ (१६ परिसन्धयः)
 6. सञ्चिका:Redirect arrow without text.svg‏‎ (१४ परिसन्धयः)
 7. सञ्चिका:Holsteiner Apfelschimmel-2005.jpg‏‎ (११ परिसन्धयः)
 8. सञ्चिका:mangotree vel.jpg‏‎ (१० परिसन्धयः)
 9. सञ्चिका:At sign.svg‏‎ (८ परिसन्धयः)
 10. सञ्चिका:Berger allemand en montagne.jpg‏‎ (८ परिसन्धयः)
 11. सञ्चिका:Crystal Clear action run.svg‏‎ (८ परिसन्धयः)
 12. सञ्चिका:European Dobermann.jpg‏‎ (८ परिसन्धयः)
 13. सञ्चिका:Wikipedia-logo.png‏‎ (८ परिसन्धयः)
 14. सञ्चिका:YellowLabradorLooking.jpg‏‎ (८ परिसन्धयः)
 15. सञ्चिका:short-haired-Dachshund.jpg‏‎ (८ परिसन्धयः)
 16. सञ्चिका:Gorge du Verdon Goat 0254.jpg‏‎ (७ परिसन्धयः)
 17. सञ्चिका:Turtle3m.JPG‏‎ (७ परिसन्धयः)
 18. सञ्चिका:FullMoonHauknes.jpg‏‎ (६ परिसन्धयः)
 19. सञ्चिका:Rattus norvegicus 1.jpg‏‎ (६ परिसन्धयः)
 20. सञ्चिका:Wikimedia Community Logo.svg‏‎ (६ परिसन्धयः)
 21. सञ्चिका:Commons-logo.svg‏‎ (५ परिसन्धयः)
 22. सञ्चिका:Sweet Chestnut Forest.jpg‏‎ (५ परिसन्धयः)
 23. सञ्चिका:Collage of Six Cats-02.jpg‏‎ (४ परिसन्धयः)
 24. सञ्चिका:Indian woman smiles.jpg‏‎ (४ परिसन्धयः)
 25. सञ्चिका:Wikimedia-logo.svg‏‎ (४ परिसन्धयः)
 26. सञ्चिका:Wiktionary-logo.svg‏‎ (४ परिसन्धयः)
 27. सञ्चिका:Incubator-logo.svg‏‎ (३ परिसन्धयः)
 28. सञ्चिका:Male Lion on Rock.jpg‏‎ (३ परिसन्धयः)
 29. सञ्चिका:Pieni2.jpg‏‎ (३ परिसन्धयः)
 30. सञ्चिका:Symbol support vote.svg‏‎ (३ परिसन्धयः)
 31. सञ्चिका:'JardimBotanico.BotanicalGarden.CuritibaParanaBrasilBrazil.JPG‏‎ (२ परिसन्धयः)
 32. सञ्चिका:2rightarrow.png‏‎ (२ परिसन्धयः)
 33. सञ्चिका:BTS Surasak Aug2014.jpg‏‎ (२ परिसन्धयः)
 34. सञ्चिका:Brillanten.jpg‏‎ (२ परिसन्धयः)
 35. सञ्चिका:Chandigarh - Bus Tata Marcopolo.png‏‎ (२ परिसन्धयः)
 36. सञ्चिका:Commons-logo-31px.png‏‎ (२ परिसन्धयः)
 37. सञ्चिका:Daněk 3.jpg‏‎ (२ परिसन्धयः)
 38. सञ्चिका:Elephant near ndutu.jpg‏‎ (२ परिसन्धयः)
 39. सञ्चिका:Emblem of India.svg‏‎ (२ परिसन्धयः)
 40. सञ्चिका:Flores.gif‏‎ (२ परिसन्धयः)
 41. सञ्चिका:Gnome-help.svg‏‎ (२ परिसन्धयः)
 42. सञ्चिका:Gray Zebu Bull.jpg‏‎ (२ परिसन्धयः)
 43. सञ्चिका:Horse-and-pony.jpg‏‎ (२ परिसन्धयः)
 44. सञ्चिका:Information icon.svg‏‎ (२ परिसन्धयः)
 45. सञ्चिका:Jeff Fennell - Early Morning Moon (by).jpg‏‎ (२ परिसन्धयः)
 46. सञ्चिका:King Henry I.jpg‏‎ (२ परिसन्धयः)
 47. सञ्चिका:Larkmead School, Abingdon, Oxfordshire.png‏‎ (२ परिसन्धयः)
 48. सञ्चिका:Lotus flower.JPG‏‎ (२ परिसन्धयः)
 49. सञ्चिका:Metawiki.svg‏‎ (२ परिसन्धयः)
 50. सञ्चिका:Nail(thumb).jpg‏‎ (२ परिसन्धयः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:वाञ्छितसञ्चिकाः" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्