सक्रिययोजकानाम् आवली ।

अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
एषा तु गतेषु ३० दिनेषु कृतकार्याणां योजकाना आवली ।
सक्रिययोजकानाम् आवली ।
"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:सक्रिय_सदस्य" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः