MIME अन्वेषणम् ।

Jump to navigation Jump to search

MIME-प्रकारानुसारं सञ्चिकान्वेषणार्थम् एतत्पुटम् उपयोक्तुं शाक्नोति । इनपुट: सञ्चिकायाः प्रकारः/उपप्रकारः/*, उदाहरणम्. image/jpeg.

  1. क्रमाङ्कात् आरभ्य # क्रमाङ्कपर्यन्तं परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

  1. (डाउनलोड) महिषः.jpg . . ६४० × ४८० . . १०० KB . . Dvellakat . . १९:२४, ९ डिसेम्बर् २०११
  2. (डाउनलोड) वॆणु.jpg . . ६४० × ४८० . . ९५ KB . . Dvellakat . . १९:३१, ९ डिसेम्बर् २०११
  3. (डाउनलोड) കുമ്പളങ്ങ.jpg . . ६४० × ४८० . . १२८ KB . . Dvellakat . . १४:१६, २२ अक्टोबर् २०११

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:MIME_अन्वेषणम्/image/jpeg" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्