MIME अन्वेषणम् ।

Jump to navigation Jump to search

MIME-प्रकारानुसारं सञ्चिकान्वेषणार्थम् एतत्पुटम् उपयोक्तुं शाक्नोति । इनपुट: सञ्चिकायाः प्रकारः/उपप्रकारः/*, उदाहरणम्. image/jpeg.

  1. क्रमाङ्कात् आरभ्य # क्रमाङ्कपर्यन्तं परिणामः अधः प्रदर्शितः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

  1. (डाउनलोड) Wikipedia-logo-v2-sa.png . . २,००० × २,२९६ . . ६४२ KB . . MikeLynch . . १३:१०, ८ डिसेम्बर् २०११

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:MIME_अन्वेषणम्/image/png" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्