सामग्री पर जाएँ

सम्भाषणम्:मुखपृष्ठम्

पृष्ठ की सामग्री दूसरी भाषाओं में उपलब्ध नहीं है।
विषयः योज्यताम्
विकिशब्दकोशः तः
(सम्भाषणम्:मुख्यपृष्ठम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Latest comment: २ वर्ष पहले by 85.140.12.33 in topic !!
  • POTOMAC - युनैटेड् श्टेस् देशस्य राज्यः |
  • QUECHUA - इन्क एणबृत् भाषाः |
  • RHINE - राइन् महानदी |
  • ROMANIAN - रोमनिय देसशस्य भाषाः |
  • SNAFU - चिनपिष्ट |
  • SAMSUNG - फेना महावक्त्र चम्पन |
  • SCITUATE - युनैटेड् श्टेस् देशस्य मसाचुस्टस् राजस्य नगरः |
  • SERBIAN - सेर्बीयन् देशस्य भाषाः |
  • SISYPHEAN - टाक् तत् नीवार चाम्पिला |
  • SOUTH DAKOTA - युनैटेड् श्टेस् देशस्य राज्यः |

जैनः धर्मः

[सम्पाद्यताम्]

विश्विस्मिन्नपि विश्वेस्मिन् जैनधर्मस्य अतिमाहत्म्यम् अस्ति | तस्य सर्वेऽपि आचारविचारक्रियाकलापादयः सिद्धान्ताः संपुर्णविश्वोपरि उपकारकत्वेन विद्यन्ते | तथाहि - अक्षयः शाहः (सम्भाषणम्) १६:४५, १६ फरवरी २०२० (UTC)

!!

[सम्पाद्यताम्]

??85.140.12.33 ०१:३३, २३ डिसेम्बर् २०२१ (UTC)उत्तर दें