child

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

आम्गलम्[सम्पाद्यताम्]

नामम्[सम्पाद्यताम्]

अनुवादा:[सम्पाद्यताम्]

आम्गलम्[सम्पाद्यताम्]

नामम्[सम्पाद्यताम्]

अनुवादा:[सम्पाद्यताम्]

आङ्ग्लपदम्[सम्पाद्यताम्]

संस्कृतानुवादः[सम्पाद्यताम्]

  • बालः
  • बालिका
  • अपत्यम्

व्याकरणांशः[सम्पाद्यताम्]

१। पुंलिङ्गम् २। स्त्रीलिङ्गम् ३। नपुंसकलिङ्गम्

उदाहरणवाक्यम्[सम्पाद्यताम्]

अन्यभाषासु[सम्पाद्यताम्]


आधारः[सम्पाद्यताम्]

  • आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN-978-81-87276-10-8
"http://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=child&oldid=19403" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः