अज्ञानम्

Wiktionary तः
(अज्ञान इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

संस्कृतम्[सम्पाद्यताम्]

  • अज्ञानं, मौढ्यं, आकृतिबुद्धित्वं, अज्ञत्वं, अज्ञानत्वं, मुग्धत्वम्।

अकारान्त-नपुंसकलिङ्गपदम्

नाम[सम्पाद्यताम्]

  • अविद्या
  • योगशास्त्ररीत्या पञ्चविधक्लेशेषु अन्यतमम् ।
  • अद्वैतमयतानुसारं विद्याविरोधि ज्ञानं, माया, भ्रान्तिविशेषः ।

अनुवादाः[सम्पाद्यताम्]

  1. आङ्ग्लभाषा -ignorance, illusion, noncognizance
  2. मलयालम् -അജ്ഞാനം,അറിവില്ലായ്മ ।
  3. हिन्दीभाषा-अज्ञान्।
  4. तेलुगु-అజ్ఞానమ
  5. कन्नडभाषा-ಅಜ್ಞಾನ ।
"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=अज्ञानम्&oldid=28827" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः