सामग्री पर जाएँ

अनादि

विकिशब्दकोशः तः

यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

कल्पद्रुमः[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


अनादिः, त्रि, (नास्ति आदिः कारणं यस्य सः ।) आदिरहितः । उत्पत्तिशून्यः । स्वयम्भूः । यथा, -- “अनादिरादिर्गोविन्दः सर्व्वकारणकारणं” । इति ब्रह्मसंहिता ॥

वाचस्पत्यम्[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


अनादि¦ पु॰ आदिः कारणम् पूर्ब्बकालो वा स नास्ति य स्यपरमेश्वरे। नास्ति आदिः प्राथमिकोयस्मात्

५ ब॰। हिरण्यगर्भे पु॰ तस्य च
“हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे” इति श्रुतौ सृष्टेः प्रगुत्पत्त्युक्तेस्तथात्वम्। आदिशून्येत्रि॰।
“जगदादिरनादिस्त्वमिति” कुमा॰।
“अनादि-निधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं प्रचक्षते” इति हरिः।
“अना-दिनिधना देवी वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवेति” पुरा॰।
“अनादिभूर्भुव इति” विष्णु स॰।
“अनादित्वात्निर्गुणत्वादिति” गीता।

शब्दसागरः[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


अनादि¦ mfn. (-दिः-दिः-दि) Eternal, without any beginning, unborn, un- create. E. अन् neg. आदि beginning.

Apte[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


अनादि [anādi], a. [आदिः कारणं पूर्वकालो वा नास्ति यस्य सः] Having no beginning, eternal, existing from eternity, epithet of परमेश्वर; जगदादिरनादिस्त्वम् Ku.2.9; अनादिरादि- र्गोविन्दः सर्वकारणकारणम्; also of हिरण्यगर्भ. -Comp. -अनन्त, -अन्त a. without beginning and end; eternal. (-अन्तः) N. of Śiva. -निधन a. having neither beginning nor end, eternal. -मध्यान्त a. having no beginning, middle or end; eternal.

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


अनादि/ अन्-आदि mfn. having no beginning , existing from eternity.

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=अनादि&oldid=485768" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्