आचर्

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search


यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

Apte[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


आचर् [ācar], 1 P.

To act, practise, do, perform, undertake, exercise; असक्तो ह्याचरन् कर्म Bg.3.19; तपस्विकन्या- स्वविनयमाचरति Ś.1.24 practises rudeness; ˚स्थितिम् R.1.89,12.22; त्वं च तस्येष्टमाचरेः V.5.2,1.19; नाचरे- त्किंचिदप्रियम् Ms.5.156; Y.3.65; न चाप्याचरितः पूर्वैरयं धर्मः Mb.; so सेवाम्, विधिम्, स्नानम्, वृत्तिम्.

To act or behave towards (with loc.); तस्यां त्वं साधु नाचरः R.1.76; विष्णा- विवाचरति शिवे Vop.

To act, proceed, manage (without loc.); यद्यदाचरति श्रेष्ठः Bg.3.21; जडवल्लोक आचरेत् Ms.2. 11.

To treat; पुत्रं मित्रवदाचरेत् Chāṇ.11; पुत्रमिवाच- रति शिष्यम् Sk.; Ms.8.12;

To observe the usual formality; Ś.7.

To come near; approach (Ved.); आ वां चरन्तु वृष्टयः Rv.8.25.6.

To step upon, pass through, wander over or about; frequent, resort to, follow; तस्कराचरितो मार्गः Rām.; श्वापदाचरिते वने Mb.; अगस्त्याचरितामाशाम् R.4.44; परेताचरितां दिशम् Rām.; अविद्वज्जनाचरित एष मार्गः K.173.

To have intercourse with; Ms.11.18,189.

To devour, eat into, corrode.

To help forward, put into; हस्तेनाचरति Kāty. (हस्तेन प्रेरयति प्रक्षिपति).

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


आचर्/ आ- -चरति, to come near to( acc. ) , approach RV. ; to lead hither (as a path) TS. ii Page131,3; to address , apply to( acc. ) Pan5cat. ; to proceed , manage , behave one's self. RPra1t. Mn. ii , 110 , etc. ; to use , apply A1p. RPra1t. ; to examine (a witness) Mn. viii , 102 , etc. ; (with or without सह)to have intercourse with ChUp. Mn. xi , 180 ; to act , undertake , do , exercise , practise , perform Mun2d2Up. Mn. ( v , 22 impf. आ-चरत्, " has done it ") MBh. etc. ; to throw into the fire Ka1tyS3r.

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=आचर्&oldid=214937" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्