ऐणेय

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search

यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

कल्पद्रुमः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


ऐणेयम्, त्रि, (एण्या इदम् । एणी + ढञ् ।) एण्या- श्चर्म्मादि । इत्यमरः ॥ स्त्रीणां रतिबन्धविशेषः । इति हेमचन्द्रः ॥

अमरकोशः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


ऐणेय वि।

एण्याः_अजिनादिः

समानार्थक:ऐणेय

2।5।8।2।1

मृगे कुरङ्गवातायुहरिणाजिनयोनयः। ऐणेयमेण्याश्चर्माद्यमेणस्यैणमुभे त्रिषु॥

पदार्थ-विभागः : अवयवः

वाचस्पत्यम्[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


ऐणेय¦ त्रि॰ एण्या इदम् ढक्।

१ कृष्णमृगचर्म्मादौ
“ऐणेयरौर-वाजानि अजिनानि” गोभि॰।

२ रतिबन्धभेदे हेम॰।

शब्दसागरः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


ऐणेय¦ mfn. (-यः-यी-यं) Appertaining to a doe or the female antelope. E. एणी a doe, affix ढक्। [Page143-a+ 60]

Apte[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


ऐणेय [aiṇēya], a. (-यी f.) [ऐणी-ठक्] Produced from the black doe or from anything connected with her. ऐणेयचर्माम्बर- मर्कधामभिर्युतं जटाभिर्ददृशे पुरी विशन् Bhāg.9.15.29. -यः A black antelope; a little doe (हरिणशाव); ते तानावार- यिष्यन्ति ऐणेयानिव तन्तुना Mb.5.57.41. -यम् A kind of coitus (रतिबन्ध).

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


ऐणेय mfn. (fr. एणी) , produced or coming from the female black antelope Pa1n2. 4-3 , 159 A1s3vGr2. Sus3r. BhP. etc.

ऐणेय mfn. (fr. ऐणेय)belonging to anything which is produced from the female black antelope Ka1s3. on Pa1n2. 4-3 , 155

ऐणेय m. the black antelope

ऐणेय n. a kind of coitus.

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=ऐणेय&oldid=494088" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्