जीन

विकिशब्दकोशः तः

यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

कल्पद्रुमः[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


जीनः, त्रि, (जिनाति जीर्य्यतीति । ज्या वयो हानौ + “गत्यर्थेति ।” क्तः । ग्रहिज्येति सम्प्र- सारणम् । हल इति दीर्घः । लादिश्चेति नत्वम् ।) वृद्धः । इत्यमरः । २ । ६ । ४२ ॥ (चर्म्मपुटे । यथा, मनुः । ११ । १३८ । “जीनकार्म्मुकवस्तावीन् पृथग् दद्यात् विशुद्धये ॥”)

अमरकोशः[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


जीन पुं।

वृद्धः

समानार्थक:प्रवयस्,स्थविर,वृद्ध,जीन,जीर्ण,जरत्,दशमीस्थ

2।6।42।2।4

बालस्तु स्यान्माणवको वयस्थस्तरुणो युवा। प्रवयाः स्थविरो वृद्धो जीनो जीर्णो जरन्नपि॥

वैशिष्ट्यवत् : वृद्धत्वम्

 : अतिवृद्धः

पदार्थ-विभागः : , द्रव्यम्, पृथ्वी, चलसजीवः, मनुष्यः

वाचस्पत्यम्[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


जीन¦ त्रि॰ ज्या--क्त सम्प्रसा॰ दीर्घः। जोर्णे अमरः
“जीन-कार्मुकवस्त्रादीन् पृथक् दद्यात् विशुद्धये” मनुः।

शब्दसागरः[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


जीन¦ mfn. (-नः-ना-नं) Old, aged. E. ज्या to become old, क्त affix, deriv. irr.

Apte[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


जीन [jīna], a. [ज्या-क्त संप्रसा˚ दीर्घः] Old, aged, decayed. -नः A leather bag; जीनकार्मुकबस्तावीन् पृथग् दद्याद्विशुद्धये Ms.11.139.

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


जीन mfn. ( Pa1n2. 8-2 , 44 ; vi , 4 , 2 Ka1s3. )old , aged L.

जीन n. a leather bag (" woollen cover " Jain. Sch. ) Mn. xi , 139 ( जीलGaut. xxii ; जालSch. )

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=जीन&oldid=499755" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्