देवः

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

संस्कृतम्[सम्पाद्यताम्]

 • देवः, सुरः, अमरः, निर्जरः, विवुधः, सुपर्वन्, सुमनस्, त्रिदिवेशः, दिवौकस्, आदितेयः, दिविषद्, लेस्वः, अदितिनन्दनः, आदित्यः, ॠभुः, अस्वमः, अमर्त्यः, अमृतांधत्, बर्हिंमुखः, क्रतुमुक्, गीर्वानः, दानवारिः, वृंदारकः, दैवतः, परमेश्वरः, परमात्मन्।

नाम[सम्पाद्यताम्]

 • देवः नाम भगवान्।

अनुवादाः[सम्पाद्यताम्]

उदाहरणम्[सम्पाद्यताम्]

 • मङ्गलाचरणम् -
  यस्य ज्ञानदयासिंधोरगाधस्यानघा गुणाः।
  सेव्यतामक्षयो धीराः स श्रिये चामृताय च॥ अ.को. १.१.॥
 • अमरा निर्जरा देवास्त्रिदशा विबुधाः सुराः।
 सिपर्वाणः सुमनसस्त्रिदिवेशा दिवौकसः॥
 आदितेया दिविषदो लेखा अदितिनन्दनाः।
 आदित्य ॠभवोऽस्वप्ना अमर्त्या अमृतान्धसः॥
  बर्हिर्मुखाः ॠतुभुजो गीर्वाणा दानवारयः।
  वृन्दारका दैवतानि पुंसि वा देवताः स्त्रियाम्॥ अ.को.१.१.१८॥
"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=देवः&oldid=23075" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः