नृत्य

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

सम्स्कृतम्[सम्पाद्यताम्]

क्रिया[सम्पाद्यताम्]

नृत्य धातु परस्मै पदि

लट्[सम्पाद्यताम्]

एकवचनम् द्वि वचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति
मध्यमपुरुषः नृत्यसि नृत्यथः नृत्यथ
उत्तमपुरुषः नृत्यामि नृत्यावः नृत्यामः

Translations[सम्पाद्यताम्]

नामरूपाणी[सम्पाद्यताम्]

यत्[सम्पाद्यताम्]

नृत्यम्- नर्तयितुम् योग्यम्

अव्ययाः[सम्पाद्यताम्]

तुम्[सम्पाद्यताम्]

नर्तयितुम्

त्वा[सम्पाद्यताम्]

नृत्तयित्वा

References[सम्पाद्यताम्]

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=नृत्य&oldid=29053" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः