पाणिनीयः धातुपाठः

विकिशब्दकोशः तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

माहेश्वरसूत्राणि[सम्पाद्यताम्]

 • अ इ उ ण् ॥१॥
 • ऋ लृ क् ॥२॥
 • एओङ् ॥३॥
 • ऐऔच् ॥४॥
 • हयवरट् ॥५॥
 • लण् ॥६॥
 • ञमङणनम् ॥७॥
 • झभञ् ॥८॥घढधष्॥९॥
 • जबगडदश् ॥१०॥
 • खफछठथचटतव् ॥११॥
 • कपय् ॥१३२॥
 • शषसर् ॥१३॥
 • हल् ॥१४॥

इति माहेश्वरसूत्राणि। अणादीसंज्ञार्थानि। तेषामन्त्या इतः। लण् मध्ये अकारश्च। हकारादिषु अकार उच्चारणार्थः।
वृद्धिरादैच्।1-1-1

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=पाणिनीयः_धातुपाठः&oldid=506805" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः