लुभ्

विकिशब्दकोशः तः


यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

शब्दसागरः[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


लुभ्¦ r. 4th cl. (लुभ्यति) To desire, to covet. r. 6th cl. (लुभति)
1. To be- wilder, to perplex or delude.
2. To desire eagerly.
3. To allure. With प्र or सम्, To attract or allure. Caus. (लोभयति-ते)
1. To excite desire.
2. To attract.
3. To excite lust.
4. To disturb. With वि,
1. To attract.
2. To divert, to amuse.

Apte[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


लुभ् [lubh], I. 6 P. To bewilder, confound, perplex. -II. 4 P. (लुभ्यति, लुब्ध)

To covet, long for, desire eagerly (with dat. or loc.); तथापि रामो लुलुभे मृगाय.

To allure, entice.

To be bewidered or perplexed, go astray.-Caus. (लोभयति-ते)

To make greedy, cause to long for, produce or excite desire for; पुप्लुवे बहु लोभयन् Bk. 5.48.

To excite lust.

To entice, seduce, allure, attract; लोभ्यमाननयनः श्लथांशुकैर्मेखलागुणपदैर्नितम्बिभिः R.19.26.

To derange, disorder, disturb.

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


लुभ् cl.6 P. लुभति(only Dha1tup. xviii , 22 )or cl.4 P. xxvi , 124 लुभ्यति( pf. लुलुभेR. ; aor. अलुभत्, or अलोभीत्Gr. ; fut. लोब्धा, or लोभिता, लोभिष्यतिib. ; inf. लोब्धुम्MBh. ; ind.p. लोभित्वालुभित्वा, लुब्ध्वाGr. ) , to be perplexed or disturbed , become disordered , go astray AitBr. ; to desire greatly or eagerly , long for , be interested in( dat. or loc. ) Mn. MBh. etc. ; to entice , allure R. : Caus. लोभयति, ते( aor. अलूलुभत्Br. ; Pass. लोभ्यतेMBh. ) , to confound , bewilder , perplex , derange S3Br. ; to cause to desire or long for , excite lust , allure , entice , attract MBh. Ka1v. etc. ; to efface A1pS3r. ( cf. Caus. of लुप्): Desid. of Caus. लुलोभयिषति, see , आ- लुभ्: Desid. लुलुभिषतिor लुलोभिषतिGr. : Intens. लोलुभ्यते( Gr. also लोलोब्धि) , to have a vehement desire for( loc. ) Ka1m. [ cf. Lat. lubet , libet , libido ; Goth. liufs ; Germ. liob , lieb , lieben ; Angl.Sax. leo4f ; Eng. lief , love.]

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=लुभ्&oldid=229653" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्