वार्ता

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search

यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

अमरकोशः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


वार्ता स्त्री।

वार्ता

समानार्थक:वार्ता,प्रवृत्ति,वृत्तान्त,उदन्त,कर्षु,किल

1।6।7।2।1

समस्या तु समासार्था किंवदन्ती जनश्रुतिः। वार्ता प्रवृत्तिर्वृत्तान्त उदन्तः स्यादथाह्वयः॥

वृत्तिवान् : वार्तावाहकः

पदार्थ-विभागः : , गुणः, शब्दः

वार्ता स्त्री।

जीवनोपायः

समानार्थक:आजीव,जीविका,वार्ता,वृत्ति,वर्तन,जीवन

2।9।1।2।3

ऊरव्या ऊरुजा अर्या वैश्या भूमिस्पृशो विशः। आजीवो जीविका वार्ता वृत्तिर्वर्तनजीवने॥

 : परचित्तानुवर्त्तनम्, कर्षणम्, तण्डुलादियाचितः, वाणिज्यम्, ऋणसम्बन्धिकालान्तरद्रव्येण_लोकजीविका

पदार्थ-विभागः : वृत्तिः

वार्ता स्त्री।

लोकप्रवादः

समानार्थक:किंवदन्ती,जनश्रुति,वार्ता

3।3।75।2।2

बृहती क्षुद्रवार्ताकी छन्दोभेदे महत्यपि। वासिता स्त्री करिण्योश्च वार्ता वृत्तौ जनश्रुतौ॥

पदार्थ-विभागः : , गुणः, शब्दः

Purana index[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


--produced by ब्रह्मा; according to प्रह्लाद, should be a means to realise Hari; profession of वैश्यस्. Fourfold--कृषि, वाणिज्यम्, गो-रक्ष, and कुसीद (usury). फलकम्:F1: भा. III. १२. ४४; VII. 6. २६; ११. १६; X. २४. २१. Br. I. 1. ९२; वा. ४९. ११७; ५७. ८९; ५८. २५; ५९. ३६; ६१. १६० and १६६.फलकम्:/F Began in the त्रेतायुग and disappears towards the close of the Kali; not known in पुष्करद्वीप. फलकम्:F2: Br. II. १९. १२१. ३०. 3 and 8; ३२. ४०; ३५. १८७ and १९५; III. ७४. २१०-2. Vi. II. 4. ८३.फलकम्:/F Origin of com- merce; came into being after the beginning of the त्रेतायुग [page३-204+ २९] when the ग्रामारण्य corns were not enough and when people wanted something more to live on; with वार्ता came मर्यादा and conventions of society; फलकम्:F3: वा. 8. १५९, २०२; Br. II. 7. १५१. Vi. I. 6. २० and २२.फलकम्:/F symbolical of देवी; फलकम्:F4: Ib. I. 9. १२१.फलकम्:/F a विद्या. फलकम्:F5: Ib. V. १०. २७-28.फलकम्:/F

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=वार्ता&oldid=504268" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्