ह्रस्वपुटानि

Jump to navigation Jump to search
 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. (इतिहासः) ‎वायु: ‎[० अष्टकम्]
 2. (इतिहासः) ‎रुदिर: ‎[० अष्टकम्]
 3. (इतिहासः) ‎network ‎[० अष्टकम्]
 4. (इतिहासः) ‎में गेंद से खेलता हूँ ‎[० अष्टकम्]
 5. (इतिहासः) ‎शक्ताः ‎[३ अष्टकानि]
 6. (इतिहासः) ‎श्रेणी:संस्कृत ‎[४ अष्टकानि]
 7. (इतिहासः) ‎prana ‎[५ अष्टकानि]
 8. (इतिहासः) ‎vapnam ‎[५ अष्टकानि]
 9. (इतिहासः) ‎दृश्यचलितम् ‎[५ अष्टकानि]
 10. (इतिहासः) ‎संस्कृतव्याकरणस्य शब्दावली ‎[६ अष्टकानि]
 11. (इतिहासः) ‎बङ्गाळि ‎[९ अष्टकानि]
 12. (इतिहासः) ‎शपथपत्र ‎[९ अष्टकानि]
 13. (इतिहासः) ‎संस्कृत-हिन्दी शब्दकोaganiश (अ से अः) ‎[१२ अष्टकानि]
 14. (इतिहासः) ‎air pollution ‎[१५ अष्टकानि]
 15. (इतिहासः) ‎संस्कृतफ्रेञ्चभाषयोः शब्दकोशः ‎[१५ अष्टकानि]
 16. (इतिहासः) ‎rudrastaka stotram ‎[१५ अष्टकानि]
 17. (इतिहासः) ‎urugum ‎[१५ अष्टकानि]
 18. (इतिहासः) ‎एतेषु ‎[१५ अष्टकानि]
 19. (इतिहासः) ‎ग्रृहम् ‎[१८ अष्टकानि]
 20. (इतिहासः) ‎sparrow ‎[१९ अष्टकानि]
 21. (इतिहासः) ‎संस्कृत-हिन्दी शब्दकोश (अ से कअः) ‎[१९ अष्टकानि]
 22. (इतिहासः) ‎आंद्र ‎[१९ अष्टकानि]
 23. (इतिहासः) ‎विहंडनी ‎[२१ अष्टकानि]
 24. (इतिहासः) ‎आंग्लभाषा ‎[२१ अष्टकानि]
 25. (इतिहासः) ‎हित्रोती ‎[२४ अष्टकानि]
 26. (इतिहासः) ‎एष: कृष्ण: ‎[२४ अष्टकानि]
 27. (इतिहासः) ‎अंकुश ‎[२५ अष्टकानि]
 28. (इतिहासः) ‎sathsangathy ‎[२७ अष्टकानि]
 29. (इतिहासः) ‎taiyō chart purpose bhagyah ‎[३० अष्टकानि]
 30. (इतिहासः) ‎विश्वस्मात ‎[३० अष्टकानि]
 31. (इतिहासः) ‎vidyadhanam sarvadhanal pradhanam ‎[३३ अष्टकानि]
 32. (इतिहासः) ‎संस्कृत-हिन्दी शब्द(चवर्ग) ‎[३३ अष्टकानि]
 33. (इतिहासः) ‎कलिमलहारिणी ‎[३३ अष्टकानि]
 34. (इतिहासः) ‎serendipity ‎[३४ अष्टकानि]
 35. (इतिहासः) ‎ne ‎[३८ अष्टकानि]
 36. (इतिहासः) ‎ईशत्स्पृष्ट ‎[३९ अष्टकानि]
 37. (इतिहासः) ‎थुटी ‎[४० अष्टकानि]
 38. (इतिहासः) ‎தோணி ‎[४१ अष्टकानि]
 39. (इतिहासः) ‎nibandh ‎[४३ अष्टकानि]
 40. (इतिहासः) ‎கைதி ‎[४४ अष्टकानि]
 41. (इतिहासः) ‎मुनिः कम् अपश्यत ‎[४४ अष्टकानि]
 42. (इतिहासः) ‎सव्यपदेश ‎[४४ अष्टकानि]
 43. (इतिहासः) ‎who ‎[४५ अष्टकानि]
 44. (इतिहासः) ‎pradayka ‎[४७ अष्टकानि]
 45. (इतिहासः) ‎parishram ka mehatva ‎[५१ अष्टकानि]
 46. (इतिहासः) ‎यथाथ्र्यान्वेष्णे ‎[५१ अष्टकानि]
 47. (इतिहासः) ‎pigeon ‎[५४ अष्टकानि]
 48. (इतिहासः) ‎Video ‎[५६ अष्टकानि]
 49. (इतिहासः) ‎ ‎[६३ अष्टकानि]
 50. (इतिहासः) ‎уток ‎[६६ अष्टकानि]

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wiktionary.org/wiki/विशेषः:लघुपृष्ठानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्