शृङ्गारिन्

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search


यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

कल्पद्रुमः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


शृङ्गारी, [न्] पुं, (शृङ्गारोऽस्यास्तीति । इनिः ।) पूगः । गजः । सशृङ्गारः । सुवेशः । इति मेदिनी ॥ माणिक्यम् । इति राजनिर्घण्टः ॥

वाचस्पत्यम्[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


शृङ्गारिन्¦ पु॰ शृङ्गारः उद्दीप्यत्वेनास्तास्य इनि।

१ पूगेतत्फलभक्षणे हि कामोद्रेक इति तस्य तथात्वम्।

२ गजेमेटि॰।

३ सुवेशे त्रि॰।

४ माणिक्ये पु॰ राजनि॰।

शब्दसागरः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


शृङ्गारिन्¦ mfn. (-री-रिणी-रि)
1. Feeling or relating to the passion of love.
2. Stained with red-lead. m. (-री)
1. An empassioned lover.
2. Dress, decoration.
3. An elephant.
4. A ruby.
5. The betel-nut tree, (Areca faufel.) E. शृङ्गार love, इनि aff. of relation.

Apte[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


शृङ्गारिन् [śṛṅgārin], a.

Amorous, impassioned, enamoured.

Relating to love.

Stained with red-lead. -m.

An impassioned lover.

A ruby.

An elephant.

Dress, decoration.

The betel-nut tree.

A preparation of betel-leaves and pieces of areca-nut; see ताम्बूल.

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


शृङ्गारिन् mfn. feeling love or amorous passion , enamoured , impassioned Ka1v. Sch.

शृङ्गारिन् mfn. erotic , relating to love Das3ar.

शृङ्गारिन् mfn. adorned , beautifully dressed Va1s.

शृङ्गारिन् mfn. stained with red-lead W.

शृङ्गारिन् m. an impassioned lover ib.

शृङ्गारिन् m. dress , decoration ib.

शृङ्गारिन् m. an elephant L.

शृङ्गारिन् m. the betel-nut tree L.

शृङ्गारिन् m. a ruby(?) , Pracan2d2.

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=शृङ्गारिन्&oldid=343240" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः