समापन

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search


यन्त्रोपारोपितकोशांशः[सम्पाद्यताम्]

कल्पद्रुमः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


समापनम्, क्ली, (सम् + आप् + ल्युट् ।) परिच्छेदः । समाप्तिः । (यथा, मनुः । ५ । ८८ । “आदिष्टी नोदकं कुर्य्यादाव्रतस्य समापनात् । समाप्ते तूदकं कृत्वा त्रिरात्रेणैव शुध्यति ॥”) वधः । इति मेदिनी ॥ समाधानम् । इति विश्वः ॥ लब्धम् । इति धरणिः ॥

वाचस्पत्यम्[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


समापन¦ न॰ सम + आप--ल्युट्।

१ समाप्तौ चरमकाल-सम्बन्धे

२ परिच्छेदे

३ बधे च मेदि॰

४ समाधाने विश्वः।

५ लब्ध धरणिः। [Page5232-b+ 38]

शब्दसागरः[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


समापन¦ n. (-नं) Conclusion, completion, finish.
2. A section, a chapter, a division.
3. Killing, destroying.
4. Profound meditation.
5. Gain, acquisition. E. सम् with, together with, आप् to obtain, aff. ल्युट् |

Apte[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


समापनम् [samāpanam], 1 Completion, conclusion, bringing to an end; आदिष्टी नोदकं कुर्यादा व्रतस्य समापनात् Ms.5.88.

Acquisition.

Killing, destroying.

A section. chapter.

Profound meditation.

Monier-Williams[सम्पाद्यताम्]

Attention yellow.png

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


समापन/ सम्- mfn. (in some meanings fr. Caus. ) accomplishing , completing , concluding Kaus3. MBh.

समापन/ सम्- n. the act of causing to complete or completing , completion , conclusion Br. Gr2S3rS. Mn. etc.

समापन/ सम्- n. coming to an end , dissolution , destruction (of the body) MBh.

समापन/ सम्- n. section , chapter , division (of a book) Ma1rkP.

समापन/ सम्- n. profound meditation(= समाधान) L.

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=समापन&oldid=397415" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्