सम्भाषणम्:संस्कृत-हिन्दी शब्दकोश (श से ह)

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search

भवान्/भवती एकस्य रिक्तपृष्ठस्य निर्माणं करोति