auditorium

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

आङ्ग्लपदम्=[सम्पाद्यताम्]

संस्कृतानुवादः[सम्पाद्यताम्]

  • १। सभागारम्
  • २। सभागृहम्

व्याकरणांशः[सम्पाद्यताम्]

१।नपुंसकलिङ्गम् २।नपुंसकलिङ्गम्


=

अन्यभाषासु[सम्पाद्यताम्]

आधारः[सम्पाद्यताम्]

आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN-978-81-87276-10-8

"http://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=auditorium&oldid=16569" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः