brush

विकिशब्दकोशः तः

आङ्ग्लपदम्[सम्पाद्यताम्]

संस्कृतानुवादः[सम्पाद्यताम्]

  • कूर्चः

व्याकरणांशः[सम्पाद्यताम्]

पुंल्लिङ्गम् [Masculine ], नपुंसकलिङ्गम् [Neuter ]

उदाहरणवाक्यम्[सम्पाद्यताम्]

वर्णचित्ररचनायां, दन्तमार्जनॆ, पात्रप्रक्षालनॆ, वस्त्रप्रक्षालनॆ, गृहस्वच्छीकरणॆ इति कूर्चस्य उपयॊगः सर्वत्र भवति ।

अन्यभाषासु[सम्पाद्यताम्]

आधारः[सम्पाद्यताम्]

  • आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8
"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=brush&oldid=482219" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्