column

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

आङ्ग्लपदम्[सम्पाद्यताम्]

संस्कृतानुवादः[सम्पाद्यताम्]

  • स्तम्भः

व्याकरणांशः[सम्पाद्यताम्]

पुंलिङ्गम्

उदाहरणवाक्यम्[सम्पाद्यताम्]

दिल्लिमहनगरे कुतुब्मिनारस्य समीपे स्थितः १५०० वर्षीय विश्वविक्यादितः अयस्तम्भः अद्य अपि अयोमलं रहितः ।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

'

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=column&oldid=30211" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः