digit

विकिशब्दकोशः तः

आङ्ग्लपदम्[सम्पाद्यताम्]

संस्कृतानुवादः[सम्पाद्यताम्]

  • अङ्कः
  • अङ्कीयः

व्याकरणांशः[सम्पाद्यताम्]

पुंल्लिङ्गम् [Masculine ], विशेषणम् [Adjective ]

उदाहरणवाक्यम्[सम्पाद्यताम्]

  • मम मित्रस्य पुत्रः परीक्षायाम् अधिकाङ्कान् प्राप्तवान् ।
  • इदानीं विद्यालयॆषु प्रथमकक्षाया: छात्रैः अपि पञ्चाङ्कीय शुल्क: प्रवॆशाय दातव्यः!!!

अन्यभाषासु=[सम्पाद्यताम्]

आधारः[सम्पाद्यताम्]

  • आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8
"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=digit&oldid=482729" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्