director

विकिशब्दकोशः तः

आङ्ग्लपदम्[सम्पाद्यताम्]

संस्कृतानुवादः[सम्पाद्यताम्]

  • निर्दॆशकः/निदॆशकः
  • निर्दॆशिका/निदॆशिका

व्याकरणांशः[सम्पाद्यताम्]

पुंलिङ्गम् [Masculine ], स्त्रीलिङ्गम् [Feminine ]

उदाहरणवाक्यम्[सम्पाद्यताम्]

  • गतवर्षॆ संस्कृतदिनकार्यक्रमॆ प्रकटीकृतम् "एकचक्रम्" इति नाटकस्य निर्दॆशिका मम शिष्या एव ।

अन्यभाषासु[सम्पाद्यताम्]

आङ्ग्ल –

आधारः[सम्पाद्यताम्]

  • आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8
"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=director&oldid=482743" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्