film

विकिशब्दकोशः तः

आङ्ग्लपदम्[सम्पाद्यताम्]

संस्कृतानुवादः[सम्पाद्यताम्]

  • पटलम्

व्याकरणांशः[सम्पाद्यताम्]

नपुंसकलिङ्गम्

उदाहरणवाक्यम्[सम्पाद्यताम्]

१। एक्स्रेपटलस्य अधारेण एव वैद्यैः शस्त्रचिकित्सायाः निर्णयाः स्वीक्रियन्ते। २। नूतनचित्रग्राहिणीभिः फोटोपटलरहितानि भावचित्राणि स्वीकर्तुं शक्यन्ते ।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=film&oldid=483062" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्