focus

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

आङ्ग्लपदम्[सम्पाद्यताम्]

संस्कृतानुवादः[सम्पाद्यताम्]

  • १। केन्द्रबिन्दुः
  • २। केन्द्रीकरोति

व्याकरणांशः[सम्पाद्यताम्]

१। पुल्लिङ्गम् २। क्रियापदम्

उदाहरणवाक्यम्[सम्पाद्यताम्]

१। भारते नुतनसर्वकारस्य केन्द्रबिन्दुः प्रतिवेश्यदेशेन समीचीनसम्बन्धान् भवेत् । २। पारीस्नगरं नव्यतायाः लोकस्य केन्द्रबिन्दुः । ३। छात्रकाले शिक्षा एव केन्द्रकरणीया ।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=focus&oldid=28441" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः