पचति

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

संस्कृतम्[सम्पाद्यताम्]

क्रिया[सम्पाद्यताम्]

पाकम् करोति, पच् धातु परस्मै पदि

रूपाणि[सम्पाद्यताम्]


Translations[सम्पाद्यताम्]

नामरूपाणी[सम्पाद्यताम्]

शतृ[सम्पाद्यताम्]

पचन्

शानच्[सम्पाद्यताम्]

पाकमानः

क्तवतु[सम्पाद्यताम्]

पक्ववान्

क्त[सम्पाद्यताम्]

पक्तः

यत्[सम्पाद्यताम्]

पच्यम्- पक्तुम् योग्यम्

अनीयर्[सम्पाद्यताम्]

पचनीयम्

तव्यम्[सम्पाद्यताम्]

पचितव्यम्

सन्[सम्पाद्यताम्]

पिपतिषा

यत्[सम्पाद्यताम्]

पाकयति

अव्ययाः[सम्पाद्यताम्]

तुम्[सम्पाद्यताम्]

पक्तुम्

त्वा[सम्पाद्यताम्]

पक्त्वा

अन्य शब्दाः[सम्पाद्यताम्]

पाकम् पाचकम्

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=पचति&oldid=23150" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः