लिख्

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

सम्स्कृतम्[सम्पाद्यताम्]

क्रिया[सम्पाद्यताम्]

लिख् धातु परस्मै पदि

लट्[सम्पाद्यताम्]

एकवचनम् द्वि वचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः लिखति लिखतः लिखन्ति
मध्यमपुरुषः लिखसि लिखथः लिखथ
उत्तमपुरुषः लिखामि लिखावः लिखामः

Translations[सम्पाद्यताम्]

नामरूपाणी[सम्पाद्यताम्]

शतृ[सम्पाद्यताम्]

लिखन्

शानच्[सम्पाद्यताम्]

लिख्यमानः

क्तवतु[सम्पाद्यताम्]

लिखितवान्

क्त[सम्पाद्यताम्]

लिखितः

यत्[सम्पाद्यताम्]

लेख्यम्- लिखितुम् योग्यम्

अनीयर्[सम्पाद्यताम्]

लेखनीयम्

तव्यम्[सम्पाद्यताम्]

लिखितव्यम्

सन्[सम्पाद्यताम्]

लिलिखिषा

णिच्[सम्पाद्यताम्]

लेखयति

अव्ययाः[सम्पाद्यताम्]

तुम्[सम्पाद्यताम्]

लिखितुम्

त्वा[सम्पाद्यताम्]

लिखित्वा

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=लिख्&oldid=23385" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः