alms

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

आङ्ग्लपदम्=[सम्पाद्यताम्]

संस्कृतानुवादः[सम्पाद्यताम्]

  • भिक्षा

व्याकरणांशः[सम्पाद्यताम्]

स्त्रीलिङ्गम् =

अन्यभाषासु[सम्पाद्यताम्]

  • आङ्ग्ल –

आधारः[सम्पाद्यताम्]

आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN-978-81-87276-10-8

"http://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=alms&oldid=12816" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः