base

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

आङ्ग्लपदम्[सम्पाद्यताम्]

संस्कृतानुवादः[सम्पाद्यताम्]

  • आधारः
  • अधॊभागः
  • मूलम्

व्याकरणांशः[सम्पाद्यताम्]

पुंल्लिङ्गम् [Masculine], पुंल्लिङ्गम् [Masculine ], [नपुंसकलिङ्गम् ]

उदाहरणवाक्यम्[सम्पाद्यताम्]

  • आधाररहितः वादः न्यायालयॆ न पुरस्क्रियतॆ ।
  • वटवृक्षस्य अधॊभागः बहु स्थूलः अस्ति ।
  • यन्मूलॆ सर्वतीर्थानि यन्मध्यॆ सर्वदॆवताः । यदग्रॆ सर्वदॆवाश्च तुलसि त्वां नमाम्यहम् ॥

अन्यभाषासु[सम्पाद्यताम्]

आधारः[सम्पाद्यताम्]

  • आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8
"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=base&oldid=27734" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः