consent

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

आङ्ग्लपदम्[सम्पाद्यताम्]

  • (file)

संस्कृतानुवादः[सम्पाद्यताम्]

  • १। अनुमॊदनम्
  • २। सषमतिः

व्याकरणांशः[सम्पाद्यताम्]

१। नपुंसकलिङ्गम् २। स्त्रीलिङ्गम्

उदाहरणवाक्यम्[सम्पाद्यताम्]

भारतस्य लोकसभायां नूतनाधिनियमाय अनुमोदनं लभ्यते ।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"http://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=consent&oldid=21661" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः