flame

विकिशब्दकोशः तः

आङ्ग्लपदम्[सम्पाद्यताम्]

संस्कृतानुवादः[सम्पाद्यताम्]

  • ज्वाला

व्याकरणांशः[सम्पाद्यताम्]

स्त्रीलिङ्गम्

उदाहरणवाक्यम्[सम्पाद्यताम्]

अनलचुल्लिना पाकं कुर्वन् अस्ति चेत्, ज्वालायाः निशेदनं शक्यते ।

अन्यभाषासु

  • आङ्ग्ल्म्-fire

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=flame&oldid=483085" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्