flesh

विकिशब्दकोशः तः

आङ्ग्लपदम्[सम्पाद्यताम्]

संस्कृतानुवादः[सम्पाद्यताम्]

  • मांसम्

व्याकरणांशः[सम्पाद्यताम्]

नपुंसकलिङ्गम्

उदाहरणवाक्यम्[सम्पाद्यताम्]

१। बहवः विदेश्यः मांसभक्षिताः जनाः अरोग्यार्थं मांसं त्यक्त्वा शाकाहारिन् अभवन् । २। आफ्रिका खण्डस्य वनप्रदेशे इदानीम् अपि नरमांसभ्क्षिताः जनाः सन्ति इति उच्यन्ते ।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=flesh&oldid=483090" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्